skip to Main Content

Sammen er vi sterke!

Det har kommet nye regler om tilskuddsordningen fra BUFDIR (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet). Les her!

På landsmøtet den 15. mars endret vi navnet på familiemedlemskap til hustandsmedlem. Og endret kontingentsatsene noe.

Oppfordrer hovedmedlemmer, som har mann/kone/samboer/partner/barn, å melde de inn som husstandsmedlem. Det koster kr. 50,- pr. år. pr. husstandsmedlem. Kan meldes inn gjennom vår nettside. VIKTIG! Husk å skrive navnet på hovedmedlemmet som husstandsmedlemmet skal knyttes opp mot i feltet øverst til høyre på innmeldingsskjemaet.

Viktig at barn over 15 år må ha meldt seg inn frivillig. Det er en avkryssningsboks i innmeldingsskjemaet man må huke av.

Innmeldingsskjema

 

Back To Top