skip to Main Content

Det ble en veldig hyggelig temadag på Scandic Park i Sandefjord den 25. september.

Kosthold er viktig og Fedon Lindberg gjorde en god jobb med å formidle dette.
Alle frammøtte var veldig fornøyde og hadde en fin dag sammen.

Foredragene er lagt ut som PDF på medlemssiden.
Og vi har noen få trykte eksemplarer, så hvis det er noen som ønsker de tilsendt, så gi beskjed.

Back To Top