Spoer

Anonym spørreundersøkelse ang. behandlingsoppfølging av sarkoidose. Dette er viktig informasjon som vi trenger i forbindelse med at vi skal sende inn en søknad om å få til et kompetansessenter for sarkoidose.

Klikk her for å komme til undersøkelsen!