skip to Main Content

Sarkoidosefondet ble opprettet i 2008.
Grunnen var for å samle inn kapital til å bygge opp et fond som kan bidar med forskning på sarkoidose.

Les mer om fondet på www.sarkoidosefondet.no

Back To Top