skip to Main Content

Her er en film med sarkoidoseansikter. Alle har sarkoidose, og vi er mange som har denne merkelige sykdommen.

Back To Top