skip to Main Content

Vi får spørsmål om vaksiner.  Avdeling for vaksiner ved Folkehelseinstituttet skriver følgende:

Influensavaksinen er mer eller mindre ny for hver sesong, men sesongens vaksine leveres under ulike navn fra forskjellige vaksineprodusenter. For personer i «risikogrupper» anbefales influensavaksinasjon hvert år.

Det er bortimot 100 ulike typer pneumokokkbakterier som kan gi lungebetennelse og andre infeksjoner hos mennesker. Det finnes vaksiner mot noen av de pneumokokktypene som oftest gir farlige infeksjoner hos mennesker. Det finnes to prinsipielt forskjellige pneumokokkvaksiner, og bare en av hver sort er tilgjengelig i Norge.

–  Den ene heter Prevenar 13 og brukes i barnevaksinasjonsprogrammet. Det er pneumokokk-konjugatvaksine, som virker mot 13 forskjellige pneumokokktyper som  særlig rammet barn under toårsalder før vaksinen ble innført til alle spedbarn i Norge.

– Den andre heter Pneumovax. (Den virker ikke hos småbarn.) Pneumovax brukes mest til voksne som tilhører risikogrupper, altså personer med ulike tilstander som gir økt risiko for alvorlig lungebetennelse (pneumoni), og blant disse er lungesarkoidose. Denne vaksinen skal ikke tas årlig, men kanskje med intervall på 10 år.

Back To Top