skip to Main Content

Sarkoidose og trening?

Anita Grongstad heter jeg og jobber som fysioterapeut på LHL Helse, Glittreklinikken.

I 2012 prøvde jeg å søke penger fra Extrastiftelsen om penger til et doktorgradsprosjekt der jeg skulle se nærmere på “Sarkoidose og lungerehabilitering”.

Dessverre fikk jeg avslag, men gir ikke opp og jobber nå med å forbedre søknaden min til neste søknadsfrist.  

Jeg ønsker fortsatt å ha “sarkoidose” som pasientgruppe jeg skal se på, i tillegg til at jeg ønsker å ha “trening/rehabilitering” som hovedfokus.

Utfordringen med forskning er at det både må være interessant for meg som fagperson, men også at resultatet vil gavne den pasientgrupper jeg forsker på, nemlig dere.

I den forbindelse vil det være meget nyttig for meg å få innspill fra dere på det meste, for eksempel:

1.       Hva lurer dere på i forhold til trening/fysisk aktivitet?

2.       Hvilke utfordringer har dere i forhold til trening?

3.       Hva ønsker dere jeg skal undersøke/forske på ? (Det kan være noe som ikke nødvendigvis du sliter med, men som du vil vite mer om.)

4.       Andre aspekter ved sarkoidose jeg bør ta med i forskningen?

Svar kan sendes direkte til meg: anita.grongstad@glittreklinikken.no

Back To Top