skip to Main Content

Skrevet av: Dr. Helge Bjørnstad-Pettersen, St. Olavs Hospital i Trondheim.

Det er ulike årsaker til nyrestein hos mennesker og det er mye en ikke vet om hvorfor stener dannes. Sannsynligvis har det en sammenheng med utskillelse av salter og krystaller i urin som kan danne disse stenene.

Når det gjelder nyrestein hos pasienter med sarkoidose så er det en viss sammenheng mellom høyt calciumnivå i blod og urin hos en del sarkoidosepasienter.

Nyreengasjement ved sarkoidose forekommer oftere enn det en har trodd. Gjennom vevsprøver som er blitt tatt av nyrene av ulike grunner og har en funnet at pasienter med sarkoidose har hatt forandringer i nyrene som kan inndeles i:

  • Interstitiell nefrit (ikke-bakteriel betennelse i nyrevevet) akutt eller kronisk
  • Granulomatøs nefrit (den ikke-bakterielle betennelsen eller inflammasjonen som er det vi leter etter ved vevsprøver ved diagnostikk av sarkoidose)
  • Nefrocalcinose (kalk og stein i nyrene) som ofte er en konsekvens av en kronisk nyrebetennelse og høyt calciumnivå.

Hos sarkoidosepasienter forekommer høyt calcium i blod i ca. 8- 10% og høyt calcium i urin hos ca 30% av alle. Årsakene til det høye calciumnivået hos en del sarkoidosepasienter har ulike forklaringer. En av årsakene er at makrofager som er en cellepopulasjon, som det forkommer mange av hos sarkoidosepasienter, produserer en aktiv metabolitt av D-vitamin som heter Calcitrol og som øker opptaket av kalk og fosfat fra tarmen.

Sollys og sterk soling kan også føre til økt produksjon av metabolitter av D-vitamin og økt opptak av calcium fra tarm. Dette kan hos noen føre til hypercalcemi (forhøyet calcium i blod). Hvis en får påvist kalkverdier over 3mmol/l kan det føre til at en blir kvalm, tørst og evt forvirret og trøtt og trenger akutt behandling.

Høyt calcium i blodprøver hos sarkoidosepasienter er særlig følsom for steroider (Koortisontabletter) som f.eks. Prednisolon og de høye verdiene av calcium går ned til normale verdier på et par dager.

Som tidligere sagt så er det tre ganger så vanlig å ha forhøyede calcium verdier i urin enn i blod hos sarkoidosepasienter. Dette kan føre til dannelse av kalkstener i urin og nyrer og som også kan skade nyrene.

Forstyrrelser i kalkomsetningen hos sarkoidosepasienter kan variere over tid. Det er derfor viktig at en tar calcium i blod ved kontroller av sarkoidosepasienter og at hvis disse er forhøyet så ber en pasienten om å samle døgnurin for evt påvisning av forhøyede kalkverdier i urin.

Back To Top