Ringen Og Biri 009b

Fra september 2020 kommer det et opplegg for deg med lungesarkoidose. Du kan søke allerede nå. Be legen din sende søknad. Ring Ringen for mer informasjon. (grunnet koronasituasjonen ble dette flyttet fra mai til september).