skip to Main Content

Rehabiliteringstilbud til deg som har lungesarkoidose:

Ringen Rehabiliteringssenter på Moelv startet opp med gruppeinntak for lungesarkoidose høsten 2020.
Det er to nye grupper i året. En på våren og en på høsten.

Be din fastlege eller spesialist søke plass til deg.

Les mer om søknad og annen informasjon på Ringen Rehabiliterinssenter sine nettsider.

Back To Top