skip to Main Content

Vi har i et par år prøvd å få til et rehabiliteringstilbud for de som har sarkoidose i muskler og ledd. Dessverre ser det ikke ut som det vil bli en realitet ennå. Men vi gir oss ikke helt ennå.

Vi fikk følgende svar fra Helse Sør-Øst idag:

Det er foreløpig ingen planer om å utrede en eventuell oppgave- og funksjonsfordeling innenfor revmatologisk rehabilitering, utover det som allerede ligger i den Nasjonale behandlingstjenesten (NBRR) v/ Diakonhjemmet sykehus https://diakonhjemmetsykehus.no/nbrr

Helse Sør-Øst RHF har i dag avtale med fire private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale om revmatologisk rehabilitering: Godthaab Helse- og rehabilitering, Vikersund Bad Rehabiliteringssenter, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter og Unicare Jeløy AS. Pasienter med sarkoidose i muskler og ledd kan søke seg til disse tilbudene.

Se vedlagte lenke med oversikt over tilbud og ventetider: https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted/behandlinger/ventetider-for?bid=326

Back To Top