Likepersonsaktiviteter er en tidsavgrenset temabasert aktivitet som ikke utelukkende har et rekreasjonelt formål. Det er en forutsetning at aktiviteten ledes av en likeperson, med unntak av opplæringskurs for likepersoner. Likepersonsaktivitet er f.eks. samtalegrupper, oppsøkende aktivitet (f.eks. besøkstjenester), kurs og aktivitetsgrupper.