skip to Main Content

Aktiviteter:

Oppsøkende likepersonsarbeid: En samtale mellom likeperson i NSF og person med funksjonsnedsettelse/pårørende i organisasjonens målgruppe, og som foregår ved personlig fremmøte. Det være på kafe, hjemme hos personen, en rusletur m.m.
Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: Det er en tidsavgrenset (minimum 45 min) samling ledet av en likeperson. Møte på lånte lokaler på sykehus, leie et lokale på kveldstid m.m. Leie inn foredragsholdere o.l. Dette hjelper medlemskontoret med å organisere.
Likepersonstelefontjeneste: Vi har en likepersonstelefontjeneste der du som medlem kan ringe til hvilken likeperson du vil i hvilket som helst region i landet (se regionoversikt lengre ned på siden).
Digital kommunikasjonsløsning: Det kan være utveksling av erfaring med diagnose/funksjonsnedsettelse via digitale kommunikasjonsløsninger (f.eks. chattetjeneste eller forum). Sarkoidoseforum på Facebook f.eks. Her må man legge ved skjermbilde av samtalen.

I tillegg gjennomfører NSF, ved behov:
Likepersonskurs: en tidsavgrenset aktivitet for opplæring av likepersoner. En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter. Dette blir organisert av medlemskontoret. Blir varslet i god tid når dette blir aktuelt.

Sykdommen og plagene kan oppleves svært forskjellige fra person til person, og det oppstår ulike behov for hjelp og støtte, avhengig av sykdomsforløp og sosiale forhold. Poenget er i stor grad at likepersonsarbeid er hjelp til selvhjelp.

Back To Top