IStock 000011416852XXXLarge

Som medlem i Norsk Sarkoidose Forening innkalles du/dere til landsmøte 2019. (sendes også pr. post)

Dette vil finne sted lørdag 16. mars på Thon Hotel Opera i Oslo. Etter landsmøtet er det et foredrag/informasjonsmøte om rettigheter ved sykdom. Pårørende er velkommen til å være med hele eller deler av dagen.

Egenandel for pårørende er 200 kroner. For deg som er medlem er det gratis. Alle medlemmer som vil delta, må ha betalt sin medlemskontingent for 2019.

Landsmøte kl. 11:00 til 13:00

Kl. 11:00-11:45 Landsmøte
Kl. 11:45-11:55 Pause
Kl. 11:55-13:00 Landsmøte
(evt. et kort åpent forum etter landsmøtet, før lunsj)

Medlemmer som ønsker å ta opp saker på landsmøtet, må sende det skriftlig til Norsk Sarkoidose Forening, Postboks 48, 2682 Lalm innen 1. mars. Sakspapirene og bekreftelse på påmelding sendes senest 2 uker før møtet.

Følgende saker skal behandles av møtet:
1. Valg av møtefunksjonærer: møteleder, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for 2018.
4. Budsjett og handlingsplan for 2019.
5. Fastsettelse av kontingent (2020).
6. Eventuelle forslag til endring av vedtektene.
7. Behandling av innkomne forslag.
8. Valg av landsstyre, revisor og valgkomite for 2019.

Foreningen består av:
Styret: 1 leder, 1 nestleder, 4 styremedlemmer, og 2 vara.
Valgkomite: 1 leder, 1 medlem og 1 vara.

Styret i NSF, valg:
Leder: På valg. Nestleder: Ikke på valg. Styremedlem: På valg. Styremedlem: På valg. Styremedlem: På valg. Styremedlem: Ikke på valg. 1. varamedlem: Ikke på valg. 2. varamedlem: På valg.

Valgkomite:
Leder valgkomite: På valg. Valgkomitemedlem: Ikke på valg. 1. vara til valgkomite: På valg.

Lunsj kl. 13:00-14:00.

Rettigheter ved sykdom kl. 14:00 til 15:30
(endring i tidspunktet fra informasjonen i SarkoidoseNytt 2-18)

Atle Larsen fra LHL/FFO kommer for å informere om dine rettigheter ved sykdom.

I tillegg til å være pasientombud i LHL er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter, medlem av Pasientskadenemnda og Helsepersonellnemnda og leder av Brukerutvalget ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Reise til og fra og evt. overnatting må bekostes selv. Men vil du overnatte har vi fått en rabattavtale med Thon, så da kan dere klikke inn på denne linken og bestille.

Påmelding gjør du slik:

-gjennom påmeldingsskjema på nettsiden vår
-brev til Norsk Sarkoidose Forening, Postboks 48, 2682 Lalm
-e-post til medlem@sarkoidose.no
-ring Rune B. Isaksen 902 61 947 (på tirsdag/onsdag 08-11)

Påmeldingsfristen er 1. mars.

Velkommen