skip to Main Content

Det var landsmøte i Norsk Sarkoidose Forening på Thon Hotel Opera. Lørdag 17. mars 2018.

Landsmøte ble gjennomført fra kl. 10:30 til 12:00

Følgende saker ble behandlet av møtet:
1. Valg av møtefunksjonærer: møteleder, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for 2017.
4. Budsjett og handlingsplan for 2018.
5. Fastsettelse av kontingent (2019).
6. Eventuelle forslag til endring av vedtektene.
7. Behandling av innkomne forslag.
8. Valg av landsstyre, revisor og valgkomite for 2018.

Foreningen består av:
Styret: 1 leder, 1 nestleder, 4 styremedlemmer, og 2 vara.
Valgkomite: 1 leder, 1 medlem og 1 vara.

Møteprotokoll er lagt ut på medlemssiden.

Styret i NSF ble som følger:

Leder: Oddvar Høgli, ikke på valg.
Nestleder: Lars Hannevold, ny, 2 år.
Styremedlem: Eva Amtoft, gjenvalg, 2 år.
Styremedlem: Rune Borgan Isaksen, gjenvalg, 2 år.
Styremedlem: Øyvind Kåre Sunde, ikke på valg.
Styremedlem: Solveig Sørbø, ikke på valg.

1. varamedlem: Marit Schildger, gjenvalg, 2 år.
2. varamedlem: Astri Nilsen , ikke på valg.

Følgende valgkomite ble valgt:

Leder Valgkomite: Vegard O. Paulsrud, ikke på valg.
Valgkomitemedlem: Lisbeth Lund Elvemo, gjenvalg, 2 år.
1. vara til valgkomite: Øyvind Nordbø, ikke på valg.

Følgende revisor valgt:               Gudbrandsdal Revisjon AS, org.nr. 979 122 616.
Følgende regnskapsfører valgt:    Vågå Regnskap SA, org.nr. 971 089 725.

Tusen takk til alle som stiller opp på verv og en stor takk til Ellen Aaserud som gikk ut av styret.

 

 

Back To Top