Hands Holding Purple Ribbons, Toning Copy Space Background, Alzheimer Disease, Pancreatic Cancer, Epilepsy Awareness, Domestic Violence Wareness

Som medlem innkalles du/dere til landsmøte i Norsk Sarkoidose Forening på Thon Hotel Opera. Lørdag 17. mars 2018. Pårørende er velkommen til å være med hele eller deler av dagen. Egenandel for pårørende er 200 kroner.

Landsmøte kl. 10:30 til 12:00

Kl. 10:30-11:15
Kl. 11:15-11:25 Pause
Kl. 11:25-12:00 Landsmøte forts.
Rask pause

Medlemmer som ønsker å ta opp saker på landsmøtet, må sende det skriftlig til Norsk Sarkoidose Forening, Postboks 48, 2682 Lalm innen 1. mars. Sakspapirene og bekreftelse på påmelding sendes senest 2 uker før møtet. Alle medlemmer som deltar, må ha betalt sin medlemskontingent for 2018.

Følgende saker skal behandles av møtet:
1. Valg av møtefunksjonærer: møteleder, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for 2017.
4. Budsjett og handlingsplan for 2018.
5. Fastsettelse av kontingent (2019).
6. Eventuelle forslag til endring av vedtektene.
7. Behandling av innkomne forslag.
8. Valg av landsstyre, revisor og valgkomite for 2018.

Foreningen består av:
Styret: 1 leder, 1 nestleder, 4 styremedlemmer, og 2 vara.
Valgkomite: 1 leder, 1 medlem og 1 vara.

Styret i NSF:
Leder: Ikke på valg.
Nestleder: På valg. To år.
Styremedlem: Ikke på valg.
Styremedlem: På valg. To år.
Styremedlem: På valg. To år.
Styremedlem: Ikke på Valg.
1. varamedlem: På valg. To år.
2. varamedlem: Ikke på valg.

Valgkomite:
Leder valgkomite: Ikke på valg.
Valgkomitemedlem: På valg, To år.
1. vara til valgkomite: Ikke på valg.

Samtalegrupper kl. 12:00 til 13:00.
Vi setter oss sammen i grupper og utveksler erfaringer.

Lunsj kl. 13:00-14:00.

Foredrag med Sofie og Erik Hexeberg kl. 14:00 til 16:00

Kl. 14:00-14:55
Hva bør vi spise – og hvorfor? Kan maten jeg spiser påvirke min sykdom? Litt om hva vi er tilpasset å spise, hva vi anbefales å spise, svingende blodsukker, hva vi bør spise – spesielt om vi er blitt syke. Med Sofie Hexeberg. Spørsmål og svar på slutten.

Kl. 14:55-15:15 Pause

Kl. 15:10-15:50
Matintoleranser og autoimmune sykdommer. Litt om protein-intoleranser og tester som brukes. Pasienthistorier – autoimmune sykdommer. Med Erik Hexeberg. Spørsmål og svar på slutten.

Kl. 15:50-16:00 Oppsummering

VIKTIG!!!
Påmelding gjør du slik:
-gjennom påmeldingsskjema
-brev til Norsk Sarkoidose Forening, Postboks 48, 2682 Lalm
-e-post til medlem@sarkoidose.no
-ring Rune B. Isaksen 902 61 947 (på tirsdag/onsdag 08-11)

Påmeldingsfristen er 1. mars.

Velkommen!