Aektitektur 4

Angående opphold for de med nevrosarkoidose ved Beitostølen Helsesportsenter fra juni 2018.

I følge avd.overlege Håkon E. Dalen ved Beitostølen Helsesportsenter er det klart at det er kun de med diagnose Nevrosarkoidose som kan søke. Han viser til avtale med Helse Sør-Øst.

Når det gjelder hvem som kan henvise, så kan det være både nevrolog og fastlege. Nevrolog kan sende henvisningen direkte til Helsesportsenteret. Fastlegen sender til pasientens nærmeste Regionale koordinerende Enhet (RKE). Begge legene bør presisere at det søkes til et 3-ukers opphold for nevrosarkoidose-pasienter i perioden 19.06 – 07.07.2018, på Beitostølen Helsesportsenter.

Viser forøvrig til Beitostølen Helsesportsenter sin hjemmeside og sjekkliste vedr. henvisning/søknad.
Nettsiden finner dere her http://www.bhss.no