skip to Main Content

OPPFØLGINGSENHETEN FRISK er en kompetansebedrift som jobber tverrfaglig innen feltene arbeidsinkludering, helse og organisasjonsutvikling. Oppfølgingsenheten Frisk er i dag en betydelig leverandør, og gjennom visjonen vår: “en lagspiller innen arbeid og helse ” har vi fokus på høy tjenestekvalitet til enkeltindivider, grupper og virksomheter. Vi erfarer at suksessen skyldes tett samarbeid med lokalt næringsliv, offentlige virksomheter og andre dyktige samarbeidspartnere. Vi bistår med å utvikle mennesker til å bli aktører i eget liv. I tillegg gjennomfører vi prosesser for at ansatte i virksomheter skal fungere bedre sammen – mot felles mål.

Oppfølgingsenheten Frisk tilbyr unik kompetanse basert på forskning, oppdatert kunnskap og morgendagens behov. Gjennom å være innovative, handlingsorienterte og ydmyke, vil vi at de som mottar tilbud hos oss opplever service og kvalitet.

FAKTA

  • Etablert 2006
  • Hovedkontor i Moelv Avdelinger i Hedmark, Oppland og Buskerud. Her er de største leveransene for NAV og Helse Sør-Øst Avdelingen
  • Frisk KOMPETANSE leverer organisasjons- og lederutvikling, og drifter Trainee Innlandet, landets største regionale traineeordning
  • Virksomheten har 15 ulike yrkesgrupper som har kommunikasjon som felles faglig plattform
  • Er involvert i store prosjekter med høgskoler og andre fagmiljøer

Kontakt: OPPFØLGINGSENHETEN FRISK
Hovedkontor: Storgata 133, 2390 Moelv
Postboks 14, 2391 Moelv
Sentralbord 62 33 01 33
Epost: post@oppfrisk.no
www.oppfrisk.no

Kilde: www.oppfrisk.no

Back To Top