Blue Little Guy Characters Vector Art Illustration.Copy Space.
Blue Woman From Smart Phone Shouting With Megaphone.

Hei alle sammen!

Nå er situasjonen blitt endret en del siden koronautbruddet og Norsk Sarkoidose Forening har endret sine planer for 2020.

Landsmøte 2020
Landsmøtet ble gjennomført 14. mars, gjennom en nettløsning. Vi håper styret fortsatt vil gjøre en god jobb. Rune Borgan Isaksen gikk ut av styret etter 17. år og gikk inn i stillingen som daglig leder av foreningen. Pr. idag er det en 25% stilling.

Sarkoidosemåneden
I april markerte man sarkoidose over hele verden og sarkoidosedagen den 30. april blir til vanlig markert i Norge, men i år ble det endret grunnet korona. Vi hengte opp plakater rundt om på sykehus og vi hadde Facebookannonsering hver dag i hele april. Vi samlet inn penger til fondet og fikk laget noe oppmerkosmhet rundt sarkoidose. Men vi oppfordrer alle medlemmer å fortsatt kjempe for at sarkoidose skal komme mer fram i lyset.

Temadag i Tromsø 6. juni
Den er avlyst og vi vil sette den opp igjen i juni 2021, mer informasjon kommer.

Temadag i Sandefjord 26. september
Den er avlyst og vi vil sette den opp igjen i september 2021, mer informasjon kommer også her.

Likepersonskonferanse på Gardermoen 17. oktober
Den er avlyst og vi vil sette den opp igjen i oktober 2021, mer informasjon kommer.

Nettverksmøter
Vi avlyser alla planlagte nettverksmøter i 2020.

Sarkoidosenytt
Sarkoidosenytt kommer ut i juni og desember som planlagt. Vi trenger stoff til bladene, har dere noe?

Digitale løsninger?
Vi skal prøve å få til noe digitalt som medlemmene kan bli med på gjennom året. Digitale foredrag o.l. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer.

Sarkoidosebrosjyre og kostholdshefte
Vi jobber med ny brosjyre og kostholdshefte, dette vil bli oppdatert og vil bli sent ut sammen med medlemsbladet i juni.

Ta vare på hverandre og ta hensyn!