Fagdag 8. April 2011 På Glittreklinikken

Fagdag 8. April 2011 på Glittreklinikken

VELLYKKET FAGDAG DEN 8. APRIL PÅ  GLITTREKLINIKKEN Det var 65 medlemmer og pårørende som hadde en hyggelig dag! Pdf filer av de forskjellige foredragene får dere ved å sende en e-post til medlem@sarkoidose.no  Bilder og referat fra møtet finner dere i siste nummer av SarkoidoseNytt.  Trenger du flere blader, ta kontakt. Glittreklinikken har et tilbud til deg som har sarkoidose i lungene, ta kontakt med din fastlege eller spesialist hvis…

Les mer