skip to Main Content

Sarkoidosenytt 2-21

Nå er Sarkoidosenytt nummer 2 2021 klar til å sendes ut til medlemmene våre. I tillegg blir det sendt ut til sykehus og legekontor i år. Du finner bladet på medlemssiden.

Les mer

Sarkoidosehistorier på lommelegen.no

Det er publisert historier om sarkoidose på lommelegen.no. Les historiene her! Tusen takk til bidragsyterne til historiene og til redaktør Elisabeth Lofthus.  

Les mer

Inspirasjonskonferanse/minifagdag/pårørendekurs

Den 23. oktober er det inspirasjonskonferanse for likepersonene våre. 23 påmeldte likepersoner ser fram mot en spennende dag på Gardermoen. Samtidig har vi en minifagdag og et pårørendekurs. Det er fortsatt plass til flere her. Wasim Zahid kommer og holder foredrag kl. 12:00. Velkommen!

Les mer

Temadag om kosthold med Fedon Lindberg

Det ble en veldig hyggelig temadag på Scandic Park i Sandefjord den 25. september. Kosthold er viktig og Fedon Lindberg gjorde en god jobb med å formidle dette. Alle frammøtte var veldig fornøyde og hadde en fin dag sammen. Foredragene er lagt ut som PDF på medlemssiden. Og vi har noen få trykte eksemplarer, så hvis det er noen som ønsker de tilsendt, så gi beskjed.

Les mer

Støtt oss!

Foreningen er avhengig av støtte fra flere hold. Vi selger armbånd og pins. Både medlemmer og oss selv samler inn penger gjennom Facebook. Det kan startes Spleis o.l. Les mer om hvordan du kan støtte oss her! I tillegg har vi fått opprettet en egen giverside i samarbeid med Styreweb. Klikk her for mer informasjon!  

Les mer

Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med! Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og…

Les mer

Vel gjennomført digitalt landsmøte 13. mars 2021

Hei alle sammen! Grunnet covid-19 situasjonene ble landsmøtet digitalt i år også. Landsmøte 2021 Følgende saker ble behandlet av møtet: 1. Valg av møtefunksjonærer: møteleder, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for 2020. 4. Budsjett og handlingsplan for 2021. 5. Fastsettelse av kontingent (2022). 6. Eventuelle forslag til endring av vedtektene. 7. Behandling av innkomne forslag. 8. Valg…

Les mer

Medlemskontingent 2021 og nyhetsbrev!

Vi har sendt ut medlemskontingenten for 2021. Dere vil motta fakturaen sammen med Nyhetsbrev 1-21 i posten i løpet av første uken i februar. Viktig at dere leser igjennom informasjonen på nyhetsbrevet. Viktig informasjon om landsmøtet 2021. Til dere som har AvtaleGiro: Det er krysset ut nederst på girokopien, det betyr at denne IKKE skal betales, du vil få beskjed gjennom nettbanken og den må betales der. Til dere som…

Les mer

Koronavirus (Covid-19)

Vi har forsøkt å samle en del informasjon om koronaviruset (Covid-19). Vi anbefaler at dere følger med i nyhetene, samt helsenorge.no og fhi.no. Disse nettsidene er oppdatert daglig. Mange spør om de er i risikogruppen når man har sarkoidose, dette må du spørre legen din om, men mest trolig er du det. Men legen kjenner deg og din diagnose. Ang. barnepass og være hjemme i karantene osv. Dette må du…

Les mer

Godt nytt år!

Velkommen til et nytt år! NSF har telefontid på medlemskontoret hver tirsdag og onsdag mellom 08:00 og 11:00. Kontakt oss her!

Les mer
Back To Top