20229223 725919680866021 1272137710262369326 N

Norsk Sarkoidose Forening flytter den 1. januar 2018 medlemskontoret sitt fra Lalm samfunnshus til Kolbotn Kontorfellesskap AS på Lalm. Vi vil få et lyst og trivelig kontor, og ikke minst omgang med flere leietagere.  Grunnen for flyttingen er som beskrevet, omgang med flere leietagere, sosialt er viktig, og ikke minst rimeligere husleie.

Under ser dere et eksempel på et kontor tilsvarende det vi vil få. Kontorfellesskapet er ikke helt ferdig klargjort ennå. Men vil være ferdig innen vi flytter inn.Åpningstider og kontortid blir den samme.

Mvh
Rune Borgan Isaksen
Medlemsansvarlig