skip to Main Content

Sarkoidosenytt er NSF sitt medlemsblad

Utgis 2 ganger pr. år. I juni og desember.

Redaktør:
Rune Borgan Isaksen
E-post: postkasse@sarkoidose.no

Annonsepriser:
Helside kr. 1000,-
Halvside kr. 750,-
Kvart side kr. 500,-

Har dere stoff til bladet ta kontakt med oss.

Redaksjonen tar ikke ansvar for innholdet i  annonsene eller opplysninger som fremkommer i leserbrev.  Med forbehold om trykkfeil.

Alle rettigheter tilhører Norsk Sarkoidose Forening. Det må ikke kopieres eller siteres fra Sarkoidosenytt i strid med åndsverksloven, eller i strid med avtaler med rettighetshaver til åndsverket.

Enhver form for gjengivelse eller kopiering fra Sarkoidosenytt uten Norsk Sarkoidose Forenings samtykke, kan medføre erstattningsansvar og inndragning, samt straffes med bøter eller fengsel.

Back To Top