skip to Main Content

Norsk Sarkoidose Forening er godkjent forening. Det vil si at de som gir pengegaver til oss kan får skattefradrag.

Privatpersoner
For at du skal få skattereduksjon for din gave til Norsk Sarkoidose Forening krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer). Så sant vi har ditt fødselsnummer, vil vi sende rapport til skattedirektoratet, og gaveverdien vil automatisk komme til fratrekk på beregningen av skatt i din selvangivelse.

NB! I Norge regnes ikke fødselsnumre som sensitive personopplysninger, men vi behandler all personinformasjon strengt konfidensielt.

Fradrag betinger:

  •  at gaven må være et pengebeløp og utgjøre minst 500 kroner samlet til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret
  • at gaven er innrapportert sammen med fødselsnummer
  • at gavene er på Norsk Sarkoidose Forening sin konto innen 31.12 i det året som skattefradrag gjelder

Om du ikke har gjort det tidligere, råder vi deg til å gi oss ditt fødselsnummer på en av følgende måter:

  • er telefon 61232500
  • per e-post til postkasse@sarkoidose.no
  • Post: Norsk Sarkoidose Forening, Postboks 48, 2682 Lalm

Har du andre spørsmål vedrørende skattefradrag, kontakt oss i åpningstiden eller send en epost.

For ektefeller
Ved skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner lignes ektefeller felles, og dette får konsekvenser for utfylling av selvangivelsen. Om den ene ektefellen har gitt mer enn beløpsgrensen som er satt, til frivillige organisasjoner i løpet av et år, kan det totale beløpet føres , men da fordelt på ektefellene. Dette forutsetter at Norsk Sarkoidose Forening rapporterer inn beløpene elektronisk sammen med begge ektefellenes fødsels- og personnummer til skattemyndighetene. Gi oss beskjed om navn, adresse, fødsels- og personnumre og beløp innen 14. februar.

Etter denne tid er det også mulig å sende inn til oss. Vi vil da sende endringsmelding til skattemyndighetene. Men da kommer ikke dette på selvangivelsen, men skal medføre justering i restskatt/penger tilbake på skatteoppgjøret i juni eller september.

Skattefradrag først neste år?
Finansdepartementet har strenge regler for bokføring av gaver med tanke på skattefradrag. Gaver som skal gi skattefradrag, må være på Norsk Sarkoidose Forening sin  konto innen 31. desember i skatteåret man ønsker fradrag. Gaver som kom inn i januar, gir fradrag for det skatteåret i stedet. Vi beklager at transaksjonene gjennom banksystemet/kortselskapene tar så lang tid, og ulempene dette medfører for dere som givere.

Bedrifter
For bedrifter gjelder den samme beløpsgrense som for privatpersoner.
Norsk Sarkoidose Forening vil innrapportere gaver gitt i bedrifts/organisasjonens navn til skattedirektoratet. Dette forusetter at organisasjonsnummer er registrert hos oss.

Oppgi organisasjonsnummer på en av følgende måter:

  • per telefon 61232500
  • per e-post til postkasse@sarkoidose.no
  • Post: Norsk Sarkoidose Forening, Postboks 48, 2682 Lalm

Dette inebærer at man kan får fradrag for gave til  f.eks. sarkoidosefondet vårt, samt andre pengegaver til foreningen.

På forhånd takk for deres bidrag.

Les mer om dette på www.skatteetaten.no

Back To Top