skip to Main Content

Medlemskap

Støttemedlemskap og familiemedlemskap i NSF følger kalenderåret.

Støttemedlemskap og familiemedlemskap følger kalenderåret. Hvis du melder deg inn som hovedmedlem etter 1. november, vil prisen reduseres til kr. 100,- ut året. Du kan melde deg inn til redusert pris fram til 20. desember. Etter den datoen er det ikke mulig å melde seg inn før 1. januar.

Hvis du ønsker tilgang til medlemssiden, må du registrere deg som bruker. Du får en e-post etter innmeldelsen med kopi av kontingenten. Der finner du medlemsnummeret ditt. Bruk medlemsnummeret ditt når du registrerer deg som bruker.

Du vil i tillegg få tilsendt velkomstmappen fra oss. Det tar som regel 2-5 dager.

Under finner du de forskjellige medlemstypene vi har.

Hovedmedlem (Kr. 400,-) Til deg som lider av sarkoidose. Dette medlemskapet gir deg medlemsbladet Sarkoidosenytt og kostholdsprogrammet Kosthold ved sarkoidose fra Dr. Fedon Lindbergs, samt nyheter og annet som vi evt. tilbyr medlemmene våre. Du vil også få tilbud om å delta på medlemstreff som vi arrangerer 2 ganger pr. år.  Kr. 50 av denne kontingenten går til sarkoidosefondet. Meld gjerne inn din mann/kone/samboer/barn som bor på samme adresse inn som husstandsmedlem også. Se under!

Husstandsmedlem (Kr. 50,-) Dette er et medlemskap som samboer/kone/mann/barn kan tegne. Medlemmer betaler en egen kontingent som er lavere enn kontingenten hovedmedlemmet i familien betaler. Husstandsmedlem må ha samme folkeregistrert adresse som hovedmedlemmet.
OBS! Husk å skrive inn navnet på hovedmedlemmet i innmeldingsskjemaet, og
(for barn over 15 år) kryss av for at man har meldt seg inn frivillig. Da får vi knyttet dette sammen.

Støttemedlem (Kr. 250,-) Dette er et medlemskap som hvem som helst kan tegne. Trenger ikke være familiemedlem eller ha samme adresse som hovedmedlem.

VIKTIG! Med medlem menes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret individuelt og frivillig har meldt seg inn i en organisasjon, har betalt årskontingent for grunnlagsåret og har demokratiske rettigheter i organisasjonen. Barn som har fylt 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn i eller ut av organisasjoner, jf. Barnelova § 32, med unntak i de tilfeller hvor barnet ikke er i stand til å treffe egne beslutninger av helsemessige årsaker, jf. § 3 h). I slike unntakstilfeller, og for barn under 15 år og andre personer med verge, er det jevngodt med innmelding foretatt av verge.

Oppfordrer også familiemedlemmer (som bor på samme bostedsadresse) til hovedmedlem til å tegne husstandsmedlemskap, (se over) og venner/naboer/annen familie tegne støttemedlemskap.

Medlemsbladet vårt SarkoidoseNytt utgis 2 ganger pr. år. Det er kun hovedmedlemmer som får tilsendt bladet. Vil opplyse om at NSF har ikke lokal eller fylkeslag ennå, men har likepersoner i de fleste fylker.

Alternativet er at du ringer medlemskontoret så kan vi ordne medlemskap pr. telefon.

Norsk Sarkoidose Forening
Postboks 48
2681 Lalm

Norsk Sarkoidose Forening har åpnet for medlemmer fra Danmark og Sverige. Over finner du innmeldingsknapp for Danmark og Sverige. Medlemskapskapet koster 200 NOK og er kun digitalt, les mer om medlemskapet inne på innmeldingssiden! Informasjonen om medlemskap som står på denne siden (til venstre), gjelder kun for Norge.

Back To Top