Medlemskap

Les dette: I perioden 24. februar til 24. mars vil du få tilsendt digital velkomstmappe pr. e-post. Fysisk mappe ettersendes etter 24.mars.

OBS!! Du må registrere deg som bruker, etter at du har fått tilsendt velkomstmappen fra oss. Det tar som regel 2-5 dager.

Støttemedlemskap og familiemedlemskap i NSF følger kalenderåret. Hvis du melder deg inn som hovedmedlem etter 1. november betaler du kun kr. 100,- for ut året.

OBS! Vi har bare mulighet å ha medlemmer som er bosatt i Norge.

Hovedmedlem (Kr. 400,-) Til deg som lider av sarkoidose. Dette medlemskapet gir deg medlemsbladet Sarkoidosenytt og kostholdsprogrammet Kosthold ved sarkoidose fra Dr. Fedon Lindbergs, samt nyheter og annet som vi evt. tilbyr medlemmene våre. Du vil også få tilbud om å delta på medlemstreff som vi arrangerer 2 ganger pr. år.  Kr. 50 av denne kontingenten går til sarkoidosefondet. Meld gjerne inn din mann/kone/samboer/barn som bor på samme adresse inn som husstandsmedlem også. Se under!

Husstandsmedlem (Kr. 50,-) Dette er et medlemskap som samboer/kone/mann/barn kan tegne. Medlemmer betaler en egen kontingent som er lavere enn kontingenten hovedmedlemmet i familien betaler. Husstandsmedlem må ha samme folkeregistrert adresse som hovedmedlemmet.
OBS! Husk å skrive inn navnet på hovedmedlemmet i innmeldingsskjemaet, og
(for barn over 15 år) kryss av for at man har meldt seg inn frivillig. Da får vi knyttet dette sammen.

Støttemedlem (Kr. 250,-) Dette er et medlemskap som hvem som helst kan tegne. Trenger ikke være familiemedlem eller ha samme adresse som hovedmedlem.

VIKTIG! Med medlem menes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret individuelt og frivillig har meldt seg inn i en organisasjon, har betalt årskontingent for grunnlagsåret og har demokratiske rettigheter i organisasjonen. Barn som har fylt 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn i eller ut av organisasjoner, jf. Barnelova § 32, med unntak i de tilfeller hvor barnet ikke er i stand til å treffe egne beslutninger av helsemessige årsaker, jf. § 3 h). I slike unntakstilfeller, og for barn under 15 år og andre personer med verge, er det jevngodt med innmelding foretatt av verge.

Oppfordrer også familiemedlemmer (som bor på samme bostedsadresse) til hovedmedlem til å tegne husstandsmedlemskap, (se over) og venner/naboer/annen familie tegne støttemedlemskap.

Medlemsbladet vårt SarkoidoseNytt utgis 2 ganger pr. år. Det er kun hovedmedlemmer som får tilsendt bladet. Vil opplyse om at NSF har ikke lokal eller fylkeslag ennå, men har likepersoner i de fleste fylker.

Alternativet er at du ringer medlemskontoret så kan vi ordne medlemskap pr. telefon.

Alle nye medlemmer får tilsendt en velkomstmappe med en del informasjon.

Norsk Sarkoidose Forening
Postboks 48
2681 Lalm