String Tired Around Finger, Selective Focus, Soft Focus Vintage Tone

Medlemskontingent 2019 blir sendt ut i løpet av januar og med forfall 28. februar 2019.

Det vil bli mulighet å kunne betale med kort for nye medlemmer.
Til dere som får tilsendt medlemsgiro, vil kunne registrere Autogiro i nettbanken.

Kontakt oss hvis dere har noen spørsmål.