skip to Main Content

Til våre medlemmer!

I løpet av uke 5 vil dere motta medlemsgiroen for 2020, mange har fått den direkte i nettbanken som Avtalegiro eller E-faktura. Resten får den som giro.

I samme sending ligger det også ved et nyhetsbrev og innkallelse til landsmøte 2020.
Håper mange har anledning å komme på landsmøte i år.

Kontakt oss hvis dere lurer på noe, eller ikke lenger ønsker å stå som medlem.

 

Back To Top