skip to Main Content

Konferansen var på Thon Hotel Opera i Oslo søndag den 3. september kl. 10:00-15:00.

På konferansen fikk 20 likepersoner i NSF mulighet til å bli kjent med hverandre, samt finne felles løsninger for
hvordan man kan gripe fatt i oppgaven som likeperson i NSF. Veldig nyttig dag for mange.

Kursledere:
1. Eva Buschmann.
Hun som i tillegg til å ha holdt flere foredrag om emnet, også har skrevet annet kursmateriell for
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Hun har også holdt kurs i likepersonsarbeid i Norsk
Sarkoidose Forening.

2. Øyvind Kåre Sunde.
Likepersonskoordinator og styremedlem i NSF.

Temaer:
– Gjennomgang av de vanligste hovedpoengene:
– Begrepet likeperson
– Rollen som likeperson
– Former for likepersonsarbeid
– Organisering av arbeidet

Program for dagen:
kl. 10:00 til 10:15 Øyvind Kåre Sunde ønsker velkommen
kl. 10:15 til 10:30 En likeperson forteller om sine erfaringer som likeperson i NSF
kl. 10:30 til 11:00 Eva Buschmann går igjennom hovedpoengene ved likepersonsarbeid
kl. 11:00 til 11:15 Pause
kl. 11:15 til 11:45 Eva Buschmann går igjennom hovedpoengene ved likepersonsarbeid
kl. 11:45 til 12:00 Informasjon om Norsk Sarkoidose sitt likepersonsarbeid
kl. 12.00 til 12:15 Pause
kl. 12:15 til 13:00 Idemyldring om likepersonsarbeid
kl. 13:00 til 14:00 Lunsj
kl. 14:00 til 14:45 Idemyldring forts.
kl. 14:45 til 15:00 Oppsummering

Tusen takk for en informativ dag!

 

Back To Top