likeperson

Likeperson, hva er det?

Ta kontakt med oss gjennom kontaktskjemaet vårt eller telefon hvis du ønsker å bli en likeperson.

Likpersonsarbeid er hjelp og støtte til personer som er i samme situasjon, med samme vanske eller funksjonshemning som en selv. Det bygger på prinsippet om at ”den vet best hvor skoen trykker, som har den på”. Likepersonssarbeid er hjelp til selvhjelp basert på utveksling av egenbaserte erfaringer.

Mange mennesker som er i en vanskelig situasjon i livet, opplever det som en stor hjelp å kunne snakke med andre som har vært gjennom det samme. Man er ikke alene om tanker, følelser og bekymringer, og man vet at den man snakker med har følt på kroppen hva de snakker om.

En likeperson kan være:

  • en å snakke med.
  • en som lytter og tar deg på alvor.
  • en som vet hvor skoen trykker, og kan sette seg inn i situasjonen.

I Norsk Sarkoidose Forening er likepersonsarbeid følgende:

Oppsøkende likepersonsarbeid: En samtale mellom likeperson i NSF og person med funksjonsnedsettelse/pårørende i organisasjonens målgruppe, og som foregår ved personlig fremmøte. Det være på kafe, hjemme hos personen, en rusletur m.m.

Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: Det er en tidsavgrenset (minimum 45 min) samling ledet av en likeperson. Møte på lånte lokaler på sykehus, leie et lokale på kveldstid m.m. Leie inn foredragsholdere o.l. Dette hjelper medlemskontoret med å organisere.

Likepersonstelefontjeneste: Vi har en likepersonstelefontjeneste der du som medlem kan ringe til hvilken likeperson du vil i hvilket som helst region i landet (se regionoversikt lengre ned på siden).

Digital kommunikasjonsløsning: Det kan være utveksling av erfaring med diagnose/funksjonsnedsettelse via digitale kommunikasjonsløsninger (f.eks. chattetjeneste eller forum). Sarkoidoseforum på Facebook f.eks. Her må man legge ved skjermdump av samtalen.

I tillegg gjennomfører NSF, ved behov:

Likepersonskurs: en tidsavgrenset aktivitet for opplæring av likepersoner. En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter. Dette blir organisert av medlemskontoret. Blir varslet i god tid når dette blir aktuelt.

Sykdommen og plagene kan oppleves svært forskjellige fra person til person, og det oppstår ulike behov for hjelp og støtte, avhengig av sykdomsforløp og sosiale forhold. Poenget er i stor grad at likepersonsarbeid er hjelp til selvhjelp.

Kom gjerne med forslag på likepersonsaktiviteter!

En likeperson har taushetsplikt. Taushetsavtale må signeres. Lastes ned her!
Rapport kan leveres ved å fylle ut skjema digitalt. Eller lastes ned som Excel eller PDF.

Under finner du en oversikt over likepersoner i foreningen. Klikker du på navnet får du opp e-postadressen til likepersonen. Alle likepersoner har sarkoidose. Alle opplever sin sykdom forskjellig og likepersonene har erfaringer som de kan dele med deg.

Likepersoner i NSF

Kontakt oss her hvis du lurer på noe ang. hvordan det er å bli likeperson eller likepersonsarbeid.

region nsf 3

Likepersonsoversikt 2020


NORD.
Region Nord består av Finnmark, Troms og Nordland.

Kjetil Finjord, Harstad.
Telefon: 46697437.

Oda Eriksen, Ramberg .
Telefon: 95460590.

Tove Ringen, Mosjøen.
Telefon: 97757085.

Oddny Simonsen, Silsand.
Telefon: 99044396.

Jonas Jervidalo, Hesseng.
Telefon: 95727323.

Jan Egil Aune, Hammerfest.
Telefon: 91706620.

Geir Kåre Henriksen, Alta.
Telefon: 90796974.


MIDT.
Region Midt består av Trøndelag og Møre og Romsdal.

Randi Bråtteng Skorstad, Kolvereid.
Telefon: 90914857.

Siv Einarsen Wollstad, Ålesund.
Telefon: 41509603 .

Øyvind Kåre Sunde, Mauseidvåg.
Telefon: 92606728.

Kirsten Mikkelsen
, Sunndalsøra.
Telefon: 93648557.


VEST.
Region Vest består av Rogaland og Vestland.

Eli M. Reinertsen, Åkrehamn.
Telefon: 40233473.

Torgrim Eide, Haugesund.
Telefon: 91885852.

Kjetil Møller , Sandnes.
Telefon: 91906790.

Hanne Gro Aarbø Svendsen, Bergen.
Telefon: 99543191.

Arthur Træen, Alværsund.
Telefon: 56351204/48001266.

Lars Hannevold, Olsvik.
Telefon: 91887525.

Jan Erik Christensen, Bergen.
Telefon: 46741266.


SØR-ØST.
Region Øst består av Agder, Viken, Vestfold og Telemark, Oslo og Innlandet.

Tommen Robert Meborg, Mogreina.
Telefon: 48202443.

Marit Schildger, Skedsmokorset.
Telefon: 90697384

Vigdis Lervik Andersen, Sarpsborg.
Telefon: 90057311.

Arild Brauterhagen, Askim.
Telefon: 91650311 .

Vegard  O. Paulsrud,Oslo.
Telefon: 48178696.

Inger Busch, Oslo.
Telefon: 98032111.

Thekla Hiorth Østenstad, Kristiansand.
Telefon: 97047331.

Tor Erik Tretterud, Stokke.
Telefon: 93217505.

Solveig Sørbø, Bø (Telemark).
Telefon: 92209738.

Anita Godager, Ottestad.
Telefon: 91100806.

Rune Borgan Isaksen, Lalm.
Telefon 48022559.

Grete Moen Hagen, Lillehammer.
Telefon 48139840.