likeperson

Likeperson, hva er det?

Ta kontakt med oss gjennom kontaktskjemaet vårt eller telefon hvis du ønsker å bli en likeperson . Vi ønsker å få minst en likeperson i hvert fylke.

Likpersonsarbeid er hjelp og støtte til personer som er i samme situasjon, med samme vanske eller funksjonshemning som en selv. Det bygger på prinsippet om at ”den vet best hvor skoen trykker, som har den på”. Likepersonssarbeid er hjelp til selvhjelp basert på utveksling av egenbaserte erfaringer.

Mange mennesker som er i en vanskelig situasjon i livet, opplever det som en stor hjelp å kunne snakke med andre som har vært gjennom det samme. Man er ikke alene om tanker, følelser og bekymringer, og man vet at den man snakker med har følt på kroppen hva de snakker om.

En likeperson kan være:

  • en å snakke med.
  • en som lytter og tar deg på alvor.
  • en som vet hvor du kan få råd og hjelp.
  • en som gir deg informasjon om sykdommen.

Det er viktig at den som skal bli likeperson har akseptert sin egen situasjon. En likeperson er en som har et reflektert forhold til sin sykdom, eller sin rolle som pårørende. En som kan lytte, være en støtte for og oppmuntre mennesker som trenger noen å snakke med og dele erfaringer med.

En pårørende vil være likeperson for andre pårørende, og en person med sarkoidose vil være likeperson for andre med samme sykdom. Likepersonsarbeid organiseres på ulike måter.

I Norsk Sarkoidose Forening er likepersonsarbeid som oftest telefonkontakt, samtalegrupper/nettverksmøter og medlemsmøter. Sykdommen og plagene kan oppleves svært forskjellige fra person til person, og det oppstår ulike behov for hjelp og støtte, avhengig av sykdomsforløp og sosiale forhold. Poenget er i stor grad at likepersonsarbeid er hjelp til selvhjelp. Kom gjerne med forslag på likepersonsaktiviteter!

En likeperson har taushetsplikt. Taushetsavtale må signeres. Lastes ned her!
Hefte med nytting informasjon for likepersoner kan lastes ned her!

Rapportskjema (som sendes inn til NSF) i PDF og Excel.

Du kan ringe til hvem av likepersonene du selv ønsker, behøver ikke være fra ditt fylke. Klikker du på navnet får du opp e-postadressen til likepersonen. Er skriften sort, har vedkommende ikke e-post. Alle likepersoner har sarkoidose. Alle opplever sin sykdom forskjellig og likepersonene har erfaringer som de kan dele med deg.

Likepersoner i NSF

Kontakt oss her hvis du lurer på noe ang. hvordan det er å bli likeperson eller likepersonsarbeid.

Vigdis Lervik Andersen, Sarpsborg.
Telefon: 90057311.

Arild Brauterhagen, Askim.
Telefon: 91650311 .

Tommen Robert Meborg, Mogreina.
Telefon: 48202443.

Vegard  O. Paulsrud,Oslo.
Telefon: 48178696.

Inger Busch, Oslo.
Telefon: 98032111.

Ingen.

Tor Erik Tretterud, Stokke.
Telefon: 93217505.

Thekla Hiorth Østenstad, Kristiansand.
Telefon: 97047331.

Solveig Sørbø, Lunde.
Telefon: 92209738.

Eli M. Reinertsen, Åkrehamn.
Telefon: 40233473.

Torgrim Eide, Haugesund.
Telefon: 91885852.

Sally-Ann Vestad, Stavanger.
Telefon: 92013457.

Kjetil Møller , Sandnes.
Telefon: 91906790.

Hanne Gro Aarbø Svendsen, Bergen.
Telefon: 99543191.

Arthur Træen, Alværsund.
Telefon: 56351204/48001266.

Lars Hannevold, Olsvik
Telefon: 91887525

Anita Godager, Tangen.
Telefon: 91100806.

Norddalen
Rune Borgan Isaksen, Lalm.
Telefon 48022559.

Lillehammerområdet
Grete Moen Hagen, Lillehammer.
Telefon 48139840.

Siv Einarsen Wollstad, Ålesund.
Telefon: 41509603 .

Øyvind Kåre Sunde, Mauseidvåg.
Telefon: 92606728.

Nordmøre
Kirsten Mikkelsen
, Sunndalsøra.
Telefon: 93648557.

Randi Bråtteng Skorstad, Kolvereid.
Telefon: 90914857.

Inger Lise Knudsen, Inderøy.
Telefon: 92652169.

Oda Eriksen, Ramberg – Lofoten.
Telefon: 95460590.

Tove Ringen, Mosjøen.
Telefon: 97757085.

Oddny Simonsen, Silsand.
Telefon: 99044396.

Jonas Jervidalo, Hesseng.
Telefon: 95727323.

Likepersonsoversikten er oppdatert januar 2018.