skip to Main Content

Hvis du ønsker å bli likeperson i vår forening, kan du bli det ved å ved å klikke på knappen
Registrer deg som ny likeperson, på høyre side.

Er du allerede registrert som likeperson, og ønsker å registrere deg som Chat med likeperson, så kan du gjøre det ved å klikke på knappen Registrer deg til chat som likeperson, til høyre.

Likepersonsarbeid

Likeperson i Norsk Sarkoidose Forening

 Likpersonsarbeid er hjelp og støtte til personer som er i samme situasjon, med samme vansker eller funksjonshemning som en selv. Det bygger på prinsippet om at ”den vet best hvor skoen trykker, som har den på”. Likepersonssarbeid er hjelp til selvhjelp basert på utveksling av egenbaserte erfaringer.

 

Mange mennesker som er i en vanskelig situasjon i livet, opplever det som en stor hjelp å kunne snakke med andre som har vært gjennom det samme. Man er ikke alene om tanker, følelser og bekymringer, og man vet at den man snakker med har følt på kroppen hva de snakker om.

En likeperson kan være:

  • en å snakke med.
  • en som lytter og tar deg på alvor.
  • en som vet hvor skoen trykker, og kan sette seg inn i situasjonen.

I Norsk Sarkoidose Forening er likepersonsarbeid følgende:

  • Oppsøkende likepersonsarbeid: En samtale mellom likeperson i NSF og person med funksjonsnedsettelse/pårørende i organisasjonens målgruppe, og som foregår ved personlig fremmøte. Det være på kafe, hjemme hos personen, en rusletur m.m.
  • Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: Det er en tidsavgrenset (minimum 45 min) samling ledet av en likeperson. Møte på lånte lokaler på sykehus, leie et lokale på kveldstid m.m. Leie inn foredragsholdere o.l. Dette hjelper medlemskontoret med å organisere.
  • Likepersonstelefontjeneste: Vi har en likepersonstelefontjeneste der du som medlem kan ringe til hvilken likeperson du vil i hvilket som helst region i landet (se regionoversikt lengre ned på siden).
  • Digital kommunikasjonsløsning: Det kan være utveksling av erfaring med diagnose/funksjonsnedsettelse via digitale kommunikasjonsløsninger (f.eks. chattetjeneste eller forum). Sarkoidoseforum/messenger på Facebook. Her må man legge ved skjermdump av samtalen. Her også: Chat med en likeperson. Likepersoner svarer gjennom en chatløsning. De svarer ikke på helsefaglige spørsmål, men deler aktivt og målrettet egne erfaringer om det å leve med sarkoidose, bivirkninger av behandling eller hvordan livet kan organiseres i forhold til familie, venner og arbeidsliv.

I tillegg gjennomfører NSF, ved behov:

Likepersonskurs: en tidsavgrenset aktivitet for opplæring av likepersoner. En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter. Dette blir organisert av medlemskontoret. Blir varslet i god tid når dette blir aktuelt.

Sykdommen og plagene kan oppleves svært forskjellige fra person til person, og det oppstår ulike behov for hjelp og støtte, avhengig av sykdomsforløp og sosiale forhold. Poenget er i stor grad at likepersonsarbeid er hjelp til selvhjelp.

Kom gjerne med forslag på likepersonsaktiviteter!

En likeperson har taushetsplikt.

Det er en egen side til likepersoner. Innlogging likeperson på høyre side. Denne får du tilgang til når du blir ny likeperson. På denne siden ligger det informasjon, skjemaer, brosjyrer og mye som omhandler likepersoner.

Under finner du en oversikt over likepersoner i foreningen. Klikker du på navnet får du opp e-postadressen til likepersonen. Alle likepersoner har sarkoidose. Alle opplever sin sykdom forskjellig og likepersonene har erfaringer som de kan dele med deg.

Likepersoner i NSF

Kontakt oss her hvis du lurer på noe ang. hvordan det er å bli likeperson eller likepersonsarbeid.

Likepersonsoversikt


NORD.
Region Nord består av Finnmark, Troms og Nordland.

Guro Barstrand Sandvik, Narvik. Dekker Ofotenområdet.
Telefon: 41323549. (Passer best at du ringer onsdag eller fredag, helst etter 10)

Kjetil Finjord, Harstad.
Telefon: 46697437.

Tove Ringen, Mosjøen.
Telefon: 97757085.

Jonas Jervidalo, Hesseng. Telefon og e-post kontakt.
Telefon: 95727323.

Jan Egil Aune, Hammerfest.
Telefon: 91706620.

MIDT. Region Midt består av Trøndelag og Møre og Romsdal.

Randi Bråtteng Skorstad, Kolvereid.
Telefon: 90914857.

Siv Einarsen Wollstad, Ålesund.
Telefon: 41509603 .

Kirsten Mikkelsen
, Sunndalsøra.
Telefon: 93648557.


VEST.
Region Vest består av Rogaland og Vestland.

Sally-Ann Vestad, Stavanger.
Telefon: 92013457.

Torgrim Eide, Haugesund.
Telefon: 91885852.

Bjørn Berg, Veavågen. Dekker Haugalandet.
Telefon: 91811707. Han er ledig på ettermiddag/kveld. (Mandag, tirsdag torsdag og fredag). Alltid tilgjengelig på SMS.

Kjetil Løland, Sandnes.
Telefon: 91906790.

Tore Sviland, Sandnes.
Telefon: 90629403

Linda Jårvik, Tau.
Telefon: 98698149.

Arthur Træen, Alversund. (Kun telefon)
Telefon: 48001266.

Lars Hannevold, Olsvik.
Telefon: 91887525.

Jan Erik Christensen, Bergen.
Telefon: 46741266.


SØR-ØST.
Region Øst består av Agder, Viken, Vestfold og Telemark, Oslo og Innlandet.

Marit Schildger, Skedsmokorset.
Telefon: 90697384.

Tommen Robert Meborg, Mogreina.
Telefon: 48202443.

Vigdis Lervik Andersen, Sarpsborg.
Telefon: 90057311.

Arild Brauterhagen, Askim.
Telefon: 91650311.

Renée-Athina Marløw Dahlstrøm-Holberg, Spydeberg.
Telefon: 41256881.

Thekla Hiorth Østenstad, Kristiansand.
Telefon: 97047331.

Solveig Sørbø, Bø (Telemark).
Telefon: 92209738.

Anita Godager, Ottestad. Dekker “gamle” Hedmark.
Telefon: 91100806.

Rune Borgan Isaksen, Lalm.
Telefon 48022559.

Back To Top