Multiracial Best Friends Millennials Taking Selfie Outdoors With Back Lighting - Happy Youth Friendship Concept Against Racism With International Young People Having Fun Together - Azure Filter Tone

Landsmøte 2020 i Norsk Sarkoidose Forening blir lørdag 14. mars på Scandic Hotel Lillestrøm. Det er viktig at du som medlem møter på landsmøtet for å si din mening!

Landsmøte kl. 10:30 til 12:30

Kl. 10:30-11:15 Landsmøte
Kl. 11:15-11:30 Pause
Kl. 11:30-12:15 Landsmøte
Lunsj kl. 12.30 til 13:40

Medlemmer som ønsker å ta opp saker på landsmøtet, må sende det skriftlig til:
Norsk Sarkoidose Forening,
Postboks 48
2681 Lalm,

eller til vår e-postadresse: postkasse(krøllalfa)sarkoidose.no

Fristen er satt til 28. februar.

Sakspapirene sendes ut til de påmeldte senest 2 uker før møtet.

Pårørende er også velkommen til å være med hele eller deler av dagen. Ingen egenandel denne gangen. Pr. dd er det gratis å parkere ved Skedsmo Rådhus i helgene (5 min å gå).

Følgende saker skal behandles av møtet:
1. Valg av møtefunksjonærer: møteleder, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for 2019.
4. Budsjett og handlingsplan for 2020.
5. Fastsettelse av kontingent (2021).
6. Eventuelle forslag til endring av vedtektene.
7. Behandling av innkomne forslag.
8. Valg av landsstyre og valgkomite for 2020.

Foreningen består av:
Styret: 1 leder, 1 nestleder, 4 styremedlemmer, og 2 vara.
Valgkomite: 1 leder, 1 medlem og 1 vara.

Styret i NSF, valg, 2 nye år:
Leder Lars Thorsheim Hannevold: ikke på valg.
Nestleder Marit Schildger: på valg.
Styremedlem Solveig Sørbø: ikke på valg.
Styremedlem Eva Amtoft: på valg.
Styremedlem Rune B. Isaksen, på valg.
Styremedlem Øyvind Kåre Sunde: ikke på valg.
1. varamedlem Astri Nilsen: på valg.
2. varamedlem Oddvar Høgli: ikke på valg.

Valgkomite:
Leder valgkomite Vegard Opedal Paulsrud: ikke på valg.
Valgkomitemedlem Arild Brauterhagen: på valg.
Vara til valgkomite Kjetil Møller: ikke på valg.

Foredrag med Wasim Zahid 13:40 til 15:00
Etter lunsj blir det et foredrag med Wasim Zahid.
Dere kjenner han fra NRK serien Hva feiler det deg.
Han er kjent som Twitterlegen fra TV og som skribent er han en ekspert på helse og digitalisering.

Foredraget heter: Den kunnskapsrike pasienten.

Handler om hvordan pasientene googler og bruker nettet for å innhente informasjon. Hvilke utfordringer det innebærer for helsepersonell, og hvordan vi bør møte slike pasienter.

Påmelding gjør du slik:
– gjennom påmeldingsskjema på nettsidene våre (se under)
– brev til Norsk Sarkoidose Forening, Postboks 48, 2681 Lalm
– e-post til medlem@sarkoidose.no
– ring Rune Borgan Isaksen 902 61 947 (på tirsdag/onsdag 08-11)

Frist for å melde seg på er 28. februar.
Hvis du skulle bli forhindret å komme etter at du er påmeldt, er det viktig at du varsler oss snarest!

Velkommen!

Meld deg på skjemaet under: