skip to Main Content

Hei alle sammen!

Landsmøtet 2022 ble avholdt den 26. mars på Lillehammer.

Det ble et hyggelig møte og landsmøtet valgte nytt styre. Se her!

Morten Rønningen fra Ringen rehabiliteringssenter kom og fortalte om tilbudet de har der. God informasjon.

Etter Ringen Rehabiliteringssenter hadde fortalt om sitt tilbud, kom Geir Smedslund, Seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Revmatologisk avd., Diakonhjemmet Sykehus i Oslo og fortalte om forskningsfunn om farmakologiske og ikkefarmakologiske behandlinger ved sarkoidose i muskel-skjelett. (Farmakologi er læren om legemidlene og inkluderer kunnskap om hvordan legemidler virker, hvilke gunstige og ugunstige effekter de har og hvordan de skal gis.)

Resultatet vil bli publisert så fort det gis tillatelse til det.

Astri Nilsen t.v. bak. Eva Amtoft t.h. bak. Lars Thorheim Hannevold t.v. foran. Knut William Bygland t.h. foran. 

 

 

 

Back To Top