skip to Main Content

Hei alle sammen!

Grunnet covid-19 situasjonene ble landsmøtet digitalt i år også.

Landsmøte 2021

Følgende saker ble behandlet av møtet:
1. Valg av møtefunksjonærer: møteleder, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for 2020.
4. Budsjett og handlingsplan for 2021.
5. Fastsettelse av kontingent (2022).
6. Eventuelle forslag til endring av vedtektene.
7. Behandling av innkomne forslag.
8. Valg av landsstyre og valgkomite for 2021.

Foreningen består av:
Styret: leder, nestleder, 3 styremedlemmer, 2 vara og daglig leder. Valgkomite: leder, 1 medlem og 1 vara.

Nytt styre for 2021 (til mars 2022)
Styreeder: Per-Thore Radeid. Viken. Ny, 2 år.
Nestleder: Marit Schildger. Viken. På valg i 2022.
Styremedlem: Eva Amtoft. Trøndelag. På valg i 2022.
Styremedlem: Knut William Bygland. Agder. Ny, 2 år.
Styremedlem: Kjetil Løland. Rogaland. Ny, 2 år.

Varamedlemmer
1. vara: Astri Nilsen. Agder. På valg i 2022.
2. vara: Britt Småvik. Troms og Finnmark. Ny, 2 år.

Valgkomite
Leder i valgkomiteen: Vegard Opedal Paulsrud. Oslo. Gjenvalgt, 2 år.
Medlem i valgkomiteen: Arild Brauterhagen. Viken. På valg i 2022.
Vara valgkomiteen: Anita Godager. Innlandet. Ny, 2 år.

Regnskap: Vågå Regnskap SA. Innlandet.
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon AS. Vinstra. Innlandet.

Daglig leder: Rune Borgan Isaksen. Innlandet.

Signert protokoll er lagt ut på medlemssiden.

Tusen takk til alle frivillige som er med å bidrar til foreningen.

Takk til de som har hatt verv. Takk for innsatsen.

Back To Top