IMG 8961 Redigert

Landsmøte fant sted lørdag 16. mars på Thon Hotel Opera i Oslo. 35 medlemmer møtte opp og hadde en informativ og hyggelig dag.

Følgende styre ble valgt:

Leder:                     Lars Thorsheim Hannevold, 2. år.
Nestleder:              Marit Schildger, 1. år.
Styremedlem:        Rune Borgan Isaksen, ikke på valg.
Styremedlem:        Eva Amtoft, ikke på valg.
Styremedlem:        Solveig Sørbø, 2 år.
Styremedlem:        Øyvind Kåre Sunde, 2 år.
1. varamedlem:      Astri Nilsen, 1 år.
2. varamedlem:      Oddvar Høgli, 2 år.

Følgende valgkomite ble valgt:

Leder Valgkomite:             Vegard Opedal Paulsrud, 2 år.
Valgkomitemedlem:          Arild Brauterhagen, 1 år.
1. vara til valgkomite:        Kjetil Møller, 2 år.

 Følgende revisor valgt:               Gudbrandsdal Revisjon AS, org.nr. 979 122 616.
 Følgende regnskapsfører valgt:     Vågå Regnskap SA, org.nr. 971 089 725.


Rettigheter ved sykdom

Atle Larsen fra LHL/FFO kom for å informere om rettigheter ved sykdom.

I tillegg til å være pasientombud i LHL er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter, medlem av Pasientskadenemnda og Helsepersonellnemnda og leder av Brukerutvalget ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Foredraget om rettigheter kan lastes ned her!