skip to Main Content

Landsmøte fant sted lørdag 16. mars på Thon Hotel Opera i Oslo. 35 medlemmer møtte opp og hadde en informativ og hyggelig dag.

Følgende styre ble valgt:

Leder:                     Lars Thorsheim Hannevold, 2. år.
Nestleder:              Marit Schildger, 1. år.
Styremedlem:        Rune Borgan Isaksen, ikke på valg.
Styremedlem:        Eva Amtoft, ikke på valg.
Styremedlem:        Solveig Sørbø, 2 år.
Styremedlem:        Øyvind Kåre Sunde, 2 år.
1. varamedlem:      Astri Nilsen, 1 år.
2. varamedlem:      Oddvar Høgli, 2 år.

Følgende valgkomite ble valgt:

Leder Valgkomite:             Vegard Opedal Paulsrud, 2 år.
Valgkomitemedlem:          Arild Brauterhagen, 1 år.
1. vara til valgkomite:        Kjetil Møller, 2 år.

 Følgende revisor valgt:               Gudbrandsdal Revisjon AS, org.nr. 979 122 616.
 Følgende regnskapsfører valgt:     Vågå Regnskap SA, org.nr. 971 089 725.


Rettigheter ved sykdom

Atle Larsen fra LHL/FFO kom for å informere om rettigheter ved sykdom.

I tillegg til å være pasientombud i LHL er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter, medlem av Pasientskadenemnda og Helsepersonellnemnda og leder av Brukerutvalget ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Foredraget om rettigheter kan lastes ned her!

Back To Top