skip to Main Content

En litteraturstudie av Natalya Elstad og Xuejun Gong.

Bachelor i tannpleie, kull 2013 – 2016.
Hovedveileder: Torbjørn Pedersen.
Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen, 2016.

Kan lastes ned som PDF her!

Oppgaven er lagt ut med tillatelse.

Oral sarkoidose

Snakk med tannlegen hvis du har tannproblemer.

Oral sarkoidose står på A-lista over Stønad til tannbehandling for personer med sjeldne medisinske tilstander (SMT) Gjelder fra 1.1.12.

OBS! Dette gjelder altså oral manifestasjoner av Sarkoidose og ikke sarkoidose som sådan. Det er ikke mulig å få hele sarkoidosegruppen inn på A-listen igjen, da det er for mange personer i landet  som har sarkoidose.

Viktig: Det må foreligge et skriv fra lege ev. TAKO*  at diagnosen er oral  sarkoidose. Det bør fremgå av journalen at pasienten har  slimhinnemanifestasjoner (granulomer) eller involvering av spyttkjertler  som gir nedsatt spyttsekresjon og derav økt karies. Når orofacial  granulomatose står på A-listen får pasienten sin tannbehandling dekket etter  honorartakst.

OBS! Ved mistank om oral sarkoidose, kan tannlegen henvise videre til oral spesialist for å ta en biopsi.

*TAKO-senteret er et landsdekkende kompetansesenter.

Back To Top