Denne plakaten er å finne på sykehus rundt om i Norge, på poliklinikker og LMS avdelinger.

infoplakat_2016_web