skip to Main Content

Granheim Lungesykehus – tilbud og behandling

Granheim Lungesykehus ligger i Follebu i Gausdal. Det er et spesial-sykehus og rehabiliteringssenter for mennesker med lungesykdom. Sykehuset utreder, diagnostiserer, behandler og/ eller rehabiliterer ulike lungesykdommer, som f.eks. kols, astma, lungesarkoidose og lungefibrose.

Sykehuset tilbyr ulike typer rehabiliteringsopphold. Tilbudene er gratis og er en del av fritt behandlingsvalg. Innleggelse skjer etter henvisning fra lege. Reise ved innleggelse og utskriving dekkes av folketrygden (unntatt egenandel). Fastlegen din kan søke plass, eller din spesialist.

■ 2-ukers opphold med fokus på kartlegging, utredning, behandling og oppstart av tverrfaglig spesialisert lungerehabilitering.
■ 4-ukers opphold med fokus på tverrfaglig spesialisert lungerehabilitering.

I tillegg tilbyr sykehuset oksygen- og søvn-apnéutredning med påfølgende oppstart av behandling og oppfølging. Sykdommens alvorlighetsgrad er ikke avgjørende for å få tilbud om opphold.
Sykehuset har lungemedisinsk poliklinikk med godt utstyrt lungefunksjonslaboratorium, røntgen og sykepleierpoliklinikk.

Trening
Lungesykehuset har opplegg med daglig gruppetrening på to ulike funksjonsnivå. Det veiledes i egentreningsprogram og du vil bli individuelt fulgt opp. Treningstilbudet omfatter trening av utholdenhet, styrke og bevegelighet. Det er individuell veiledning i egendrenasje og pustemestring. Granheim har treningssal med forskjellige apparater og utstyr, terapibasseng og fine turmuligheter ute i eget friområde. Uteområdet blir også brukt til trening og det er viktig å ha med klær og sko også for utebruk, alle årstider.

Tilbud
Avhengig av hvilket opphold du er på, vil du kunne få tilbud om:

■ oppfølging av lungelege/ lege
■ trening
■ samtalegruppe
■ røyke-avvenning
■ avspenning
■ kostveiledning
■ undervisning/veiledning
■ sosionomtjeneste
■ ergoterapitjeneste
■ samtale med psykiatrisk sykepleier

Undersøkelser og tester
I løpet av de første dagene vil du gjennomgå ulike lungefunksjonstester. Vi har moderne lungelaboratorium og røntgenutstyr. På grunnlag av undersøkelser og tester, samarbeider vi med deg om hvilke aktiviteter, utstyr og medisiner du vil ha nytte av.

Undervisning
Faggrupper underviser i ulike temaer:
■ lungesykdommer
■ behandling av lungesykdommer
■ trening med lungesykdom
■ mestring av tung pust og drenasjetek- nikker
■ bruk av inhalasjonsmedisiner
■ kronisk lungesykdom og psykisk helse
■ kosthold
■ aktiviteter i dagliglivet, energibespar- ende metoder
■ rettigheter innen NAV og kommunale tjenester

Kosthold
Granheim legger vekt på sunn og god mat. Det blir gitt generell veiledning i kosthold og veiledning for deg som skal opp i vekt.

Poliklinikk
Sykehuset har egen poliklinikk for lungesykdommer. Lungepoliklinikken utreder og avklarer behandling og medisinering. Her kan også gis tilbud om individuell opplæring i sykdomsmestring, egenkontroll, riktig bruk av inhalasjonsmedisiner og råd for røykeavvenning. I tillegg har Granheim Lungesykehus egen sykepleierstyrt poliklinikk under tilsyn av lege.

Fritidsaktiviteter
På arbeidsstue veiledes det i ulike aktiviteter, organiseres hyggekvelder, sosialt samvær og turer.

Andre ressurser
Nærhet og samarbeid med Sykehuset Innlandet Lillehammer gir tilgang til spesiallaboratorier, andre legespesialister, medisinsk avdeling og intensivavdeling. Dette gir en trygghet hvis det oppstår behov for øyeblikkelig hjelp.

Kontaktinformasjon
Sykehuset Innlandet HF
Granheim Lungesykehus
Turrsvevegen 3A
2656 Follebu
Telefon: 915 06 200 | 61 11 73 00 (direkte)
Epost: granheim@sykehuset-innlandet.no
www.sykehuset-innlandet.no

 

Back To Top