skip to Main Content

Tilbud til deg som har lungesarkoidose!

4. ukers opphold for de med sarkoidose i lunger på LHL-sykehuset Gardermoen. 2-3 inntak pr. år. Kontakt LHL hvis du lurer på noe.

Dette skriver LHL:

SARKOIDOSE I LUNGER
Dette tilbudet er for deg som har sarkoidose med symptomer fra lungene. Sykdommen kan gi mange forskjellige symptomer. Formålet med oppholdet er å få en vurdering av tilstanden, veiledning og opptrening slik at du kan leve best mulig med sykdommen. Vi legger vekt på generell undervisning om sarkoidose, erfaringsutveksling i grupper og mye individuell oppfølging og veiledning.

Vi samler personer med sarkoidose til opphold 2-3 ganger pr. år avhengig av antall søknader.

HVA INNEHOLDER OPPHOLDET?
– utarbeidelse av egen rehabiliteringsplan sammen med tverrfaglig team
– undervisning / spørretimer om sykdom og sykdomsforløp
– vurdering, justering og oppfølging av medisinbruk
– individuelt tilpasset treningsprogram samt treningsveiledning evt. hjelp til røykestopp
– generell kostholdsveiledning
– veiledning og praktiske råd for mestring av hverdagsaktiviteter ved ergoterapeut
– dialogbasert undervisning og eventuelt samtaler med psykolog
– avspenning og stressmestring
– veiledning ved sosionom, eksempelvis om arbeid, økonomi eller sosiale forhold

HVORDAN SØKE?
For å få plass hos LHL-sykehuset Gardermoen må det sendes inn en søknad fra fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege.

Helse Vest: Vi må søke RVE Vest hvis henvisningen er fra fastlege. Evt må fastlege sende henvisningen til RVE Vest for godkjenning som videresender henvisningen hvis den godkjennes.  Sykehus i og utenfor sektor – henvisningene behandles her.

Helse Midt: Vi må søke RVE Midt hvis henvisningen er fra fastlege eller spesialist. Evt må fastlege/spesialist  sende henvisningen til RVE Midt for godkjenning som videresender henvisningen hvis den godkjennes. Sykehus i og utenfor sektor – henvisningene behandles her.

Helse Nord: Vi må søke RVE Nord hvis er fra  henvisningen fastlege, spesialist eller sykehus. Evt må fastlege/spesialist/sykehus  sende  henvisningen til RVE Nord for godkjenning som videresender henvisningen hvis den godkjennes. Sykehus utenfor sektor – henvisningene behandles her.

KAN PÅRØRENDE VÆRE MED?
Pårørende er velkommen til å være med på hele eller deler av oppholdet etter avtale og behov. Prisen er 500,- kroner per døgn for kost og losji.

Å leve med en kronisk lungesykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Derfor tilbyr vi kurs eller samtaler for pårørende på Lærings- og mestringssenteret vårt hver 4 uke. Vil du vite mer om dette kan du kontakte LHL-sykehuset.

LHL-sykehuset Gardermoen
Ragnar Strøms veg 10
2067 Jessheim
Tlf: 67023000 til sentralbord. Spør etter LMS.
post@lhl.no
www.lhl.no

Dette skriver NSF:
Norsk Sarkoidose Forening (NSF) anbefaler at du med lungesarkoidose søker plass. Det er et fin mulighet å bli kjent med andre i samme situasjon, og samtidig bli kjent med sykdommen din. Det er i utgangspunktet to inntak pr. år til sarkoidosegruppa. Så hvis du føler du kan ha utbytte av et slikt opphold, be din lege søke plass til deg.

Les mer på nettsiden til LHL.

Back To Top