klinkk

Tilbud til deg som har lungesarkoidose!

Det er mulig for pasienter med lungesarkoidose å få et 4-ukers opphold på Glittreklinikken etter søknad fra egen lege. Vi prøver å gi opphold i grupper så langt det er mulig for å kunne tilpasse egnet undervisning.

Last ned vår folder om sarkoidosegruppa på Glittre!

Norsk Sarkoidose Forening anbefaler at du med lungesarkoidose søker plass. Det er en fin mulighet til å bli kjent med andre i samme situasjon, og samtidig bli kjent med sykdommen din. Det er i utgangspunktet ett til to inntak pr. år til sarkoidosegruppa. Så hvis du føler du kan ha utbytte av et slikt opphold, be din lege søke plass til deg.

Team 7 ved Glittreklinikken består av et tverrfaglig team som utreder, rehabiliterer og behandler pasienter med lungesarkoidose. Vi tar inn grupper med 12 pasienter 2 ganger pr år, vår og høst.

Det tverrfaglige teamet består av:

Lungelege.
Teamlege (assistentlege).
Sykepleier/hjelpepleier.
Fysioterapeut.
Ergoterapeut.
Sosionom.
Psykolog.
Klinisk ernæringsfysiolog.

I løpet av 4 uker har vi tilbud om undervisning/ forelesninger og andre grupper som er tilpasset denne pasientgruppe. Pasientene får i tillegg individuell oppfølging av ulike faggrupper. Sykepleietjenesten arbeider etter primærkontakt/pasientansvarlig, dvs. at den enkelte pasient får “sin” sykepleier å forholde seg til gjennom oppholdet.

Undervisning/ tilbud ved lege:

Legevisitt hver tirsdag.
Til pasientene som var her i ovennevnte periode hadde legene tilbud om samtale hver mandag dersom pasienten hadde et behov for det.
Undervisning med lege om sarkoidose.
Time hvor pasientene stiller spørsmål, legene svarer.

Undervisning/tilbud ved sykepleietjenesten

Individuelle samtaler med råd og veiledning.
Mål og kartleggingssamtale (Hvilke forventninger har pasienten til oppholdet/ hva skal pasienten bruke oppholdet til?).
3 samtalegrupper gjennom oppholdet med ulikt tema (selvbilde, prioriteringer/energi, hva når du kommer hjem).
Ukeslutt (oppsummering av uka, hva skjer neste uke).
Undervisning om inhalasjonsmedisiner (for de pasientene som benytter dette).

Undervisning/ tilbud ved fysioterapeut

Individuell ankomstsamtale med testing og utarbeidelse av treningsprogram.
Individuelle samtaler ved behov.
Undervisning om “er trening viktig?”.
Psykomotorisk bevegelsesgruppe x 1 pr uke (påmelding).
Medisinsk yoga x 1 pr uke m/ sykepleier eller fysioterapeut (påmelding).
Bassengtrening ( friflyt og vanntrim).

Undervisning/tilbud ved psykolog

Individuelle samtaler etter henvisning.
Undervisningsgruppe del 1 og del 2, ” hvordan leve med sarkoidose”.
Undervisning generell, “hvordan leve med lungesykdom”.
Undervisning om mål og motivasjon.

Undervisning/tilbud ved ergoterapeut

Individuelle samtaler etter henvisning.
Gruppeundervisning ” Praktiske tips for daglige gjøremål, innendørs og utendørs”.
Gruppeundervisning om “Mestring av daglige gjøremål og utmattelse”.

Undervisning/ tilbud ved sosionom

Individuelle samtaler etter henvisning.
Undervisning om Kommunale tjenester og deler av folketrygdloven.
Undervisning om Sykepengeordningen og arbeidsavklaringspenger.

Undervisning med Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Mestring.
” Hjemover ”.

Undervisning/tilbud klinisk ernæringsfysiolog

Individuelle samtaler etter henvisning.
Undervisning ” sunt, lungevennlig kosthold”.
Tilbud om gruppeundervisning til denne diagnosegruppen ved behov.

Kontakt  sentralbordet, spør etter T7 eller LMS avdelingen på Glittreklinikken for mer informasjon om dette tilbudet. Kontaktinformasjon finner dere under.

LHL-Klinikkene Glittre
Glittreveien 31
1485 Hakadal

Telefon: 67058495 (LMS).
Sentralbord: 67058000.

Last ned vår folder om sarkoidosegruppa på Glittre!