lhl-sykehuset-gardermoen_oversiktsbilde

Tilbud til deg som har lungesarkoidose!

4. ukers opphold for de med sarkoidose i lunger på LHL-sykehuset Gardermoen.

SARKOIDOSE I LUNGER
Dette tilbudet er for deg som har sarkoidose med symptomer fra lungene. Sykdommen kan gi mange forskjellige symptomer. Formålet med oppholdet er å få en vurdering av tilstanden, veiledning og opptrening slik at du kan leve best mulig med sykdommen. Vi legger vekt på generell undervisning om sarkoidose, erfaringsutveksling i grupper og mye individuell oppfølging og veiledning.

Vi samler personer med sarkoidose til opphold 2-3 ganger pr. år avhengig av antall søknader.

Vi i Norsk Sarkoidose Forening anbefaler at du med lungesarkoidose søker plass. Det er et fin mulighet å bli kjent med andre i samme situasjon, og samtidig bli kjent med sykdommen din. Det er i utgangspunktet to inntak pr. år til sarkoidosegruppa. Så hvis du føler du kan ha utbytte av et slikt opphold, be din lege søke plass til deg.

HVA INNEHOLDER OPPHOLDET?
– utarbeidelse av egen rehabiliteringsplan sammen med tverrfaglig team
– undervisning / spørretimer om sykdom og sykdomsforløp
– vurdering, justering og oppfølging av medisinbruk
– individuelt tilpasset treningsprogram samt treningsveiledning evt. hjelp til røykestopp
– generell kostholdsveiledning
– veiledning og praktiske råd for mestring av hverdagsaktiviteter ved ergoterapeut
– dialogbasert undervisning og eventuelt samtaler med psykolog
– avspenning og stressmestring
– veiledning ved sosionom, eksempelvis om arbeid, økonomi eller sosiale forhold

HVORDAN SØKE?
For å få plass hos LHL-sykehuset Gardermoen må det sendes inn en søknad fra fastlege, privatpraktiserende spesialist eller sykehuslege.

Helse Vest: Vi må søke RVE Vest hvis henvisningen er fra fastlege. Evt må fastlege sende henvisningen til RVE Vest for godkjenning som videresender henvisningen hvis den godkjennes.  Sykehus i og utenfor sektor – henvisningene behandles her.

Helse Midt: Vi må søke RVE Midt hvis henvisningen er fra fastlege eller spesialist. Evt må fastlege/spesialist  sende henvisningen til RVE Midt for godkjenning som videresender henvisningen hvis den godkjennes. Sykehus i og utenfor sektor – henvisningene behandles her.

Helse Nord: Vi må søke RVE Nord hvis er fra  henvisningen fastlege, spesialist eller sykehus. Evt må fastlege/spesialist/sykehus  sende  henvisningen til RVE Nord for godkjenning som videresender henvisningen hvis den godkjennes. Sykehus utenfor sektor – henvisningene behandles her.

KAN PÅRØRENDE VÆRE MED?
Pårørende er velkommen til å være med på hele eller deler av oppholdet etter avtale og behov. Prisen er 500,- kroner per døgn for kost og losji.

Å leve med en kronisk lungesykdom rammer ikke bare den enkelte, men også de pårørende. Derfor tilbyr vi kurs eller samtaler for pårørende på Lærings- og mestringssenteret vårt hver 4 uke. Vil du vite mer om dette kan du kontakte LHL-sykehuset.

LHL-sykehuset Gardermoen
Ragnar Strøms veg 10
2067 Jessheim
Tlf: 67023000 til sentralbord. Spør etter LMS.
post@lhl.no
www.lhl.no