Norsk Sarkoidose Forening i samarbeid med Norsk forening for lungemedisin har fått oversatt Vårdprogram för sarkoidos fra svensk til norsk.  Dette med godkjennelse fra Svensk Lungmedicinsk Förening.

Dette dokumentet er også tilgjengelig på NEL (Norsk elektronisk legehåndbok), som mange leger bruker i sitt arbeid.

Kan lastes ned her (PDF fil).
Helsebibliotekets versjon her!

Ønskes en trykket versjon, kan den kjøpes i nettbutikken vår.