skip to Main Content

Norsk Sarkoidose Forening i samarbeid med Norsk forening for lungemedisin har fått oversatt Vårdprogram för sarkoidos fra svensk til norsk.

Dette med godkjennelse fra Svensk Lungmedicinsk Förening.

Dette dokumentet er også tilgjengelig på NEL (Norsk elektronisk legehåndbok), som mange leger bruker i sitt arbeid.

I 2021/2022 kom det en ny oppdatert versjon. Den nye versjonen er nå endelig klar.

Den nye versjonen kan lastes ned her (PDF fil).
Du kan bla i den her.
Helsebibliotekets versjon her!

Ønskes en trykket versjon, kan den bestilles gjennom vår nettbutikk. Koster kroner 50,- i porto.

Back To Top