skip to Main Content

Opphold for voksne med nevrosarkoidose

BHSS arrangerer i samarbeid med Norsk Sarkoidose Forening, gruppeopphold for voksne med nevrosarkoidose. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos oss.

Målgruppe: Voksne over 30 år med nevrosarkoidose. Tilbudet passer for brukere som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Periode for opphold: Blir annonsert.

Søknadsfrist: Blir annonsert.

Mål og virkemiddel
Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og ansvar for egen rehabiliteringsprosess. Det overordnede målet med det intensive rehabiliteringstilbudet for voksne er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø, samt å opprettholde/bedre brukerens funksjonsnivå.
Organisering og innhold
Det intensive, målrettede tilbudet består av 3-4 aktivitetsøkter daglig, over en periode på tre uker (18 dager). I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det brukeren er motivert for.

I tillegg til tilpasset fysisk aktivitet, tilbyr vi veiledning i gruppe/individuelt med fokus på kosthold, aktivitetslære/treningslære og oppfølging.

Dersom brukeren ikke kan ivareta dagligdagse aktiviteter som påkledning, personlig hygiene o.l. selv, kan vedkommende tas inn sammen med assistent/ledsager.

Etter endt opphold tilbyr vi individuell nettbasert oppfølging, «@ktiv oppfølging».

Henvisning/søknad
Beitostølen Helsesportsenter har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Vest. Brukere som hører til disse helseforetakene kan søke om rehabiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. BHSS tar unntaksvis inn pasienter fra Helse Nord gjennom gjestepasientordning via Helse Sør-Øst. Brukere mottas etter søknad fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Her finner du mer informasjon om henvisning/søknad.

Mer informasjon 

Beitostølen Helsesportsenter, Legekontoret,
Tlf: 61340800
E- post: legekontor@bhss.no

Back To Top