skip to Main Content

Man kjenner ikke årsaken til sarkoidose, men det dreier seg om en type betennelse, som kan ramme lunger, øyne, hud, lymfeknuter og andre organer. Sykdommen er sjelden hos barn og rammer mest yngre voksne. Sykdommen forekommer hyppigst i Skandinavia og Nord-Europa.

Dr. Helge Bjørnstad-Pettersen skriver dette om hvorvidt sarkoidose er en autoimmun sykdom eller ikke:

Det er alltid vanskelig å gi et eksakt svar på om sarkoidose er en autoimmun sykdom eller ikke så lenge man ikke kjenner årsaken til sykdommen. Definisjonen på autoimmunsykdom er følgende: Autoimmune sykdommer er en gruppe sykdommer hvor immunforsvaret til en organisme oppfatter komponenter i egen organisme som fremmede, og dermed fører til en immunreaksjon overfor organismens egne celler og vev. Klassiske eksempler på autoimmune sykdommer er: Systemisk lupus erytematosus, Sjögrens syndrom og revmatoid artritt. Jeg mener derfor at man i dag ikke kan uttale seg skråsikkert om hverken det ene eller andre når det gjelder årsak til sarkoidose og heller ikke kan utelukke at det er en autoimmun sykdom.

Sarkoidose er en sykdom som kan angripe mange organer i kroppen. Den typiske forandringen er en knuteliknende (granulom) betennelse (granulomatøs betennelse) som er spredd utover. Sarkoidose finnes som oftest i lungene og i lymfeknuter i lungehulen (hiluskjertlene), men forandringer utenfor brysthulen er hyppige. De vanligste lokalisasjonene der man finner betennelsen er foruten i lungene, i hud, øyne, sentralnervesystemet og hjertet.

Sarkoidose er en relativt sjelden sykdom, det er beregnet at det forekommer ca. 30 tilfeller per 100.000 innbyggere per år. Den starter som regel før 40-45 årsalderen, oftest mellom 30-50 år, og den forekommer ganske likt mellom kvinner og menn.

Avhengig av hvilke organer som påvirkes, vil forløpet til sykdommen være forskjellig. Husk at for mange er dette en sykdom som etter en tid vil ha helbredet seg selv.

Back To Top