skip to Main Content

VELDIG HYGGELIG MEDLEMSTREFF DEN 28. MAI PÅ THON HOTEL OPERA I OSLO
Tema denne gangen var Marshallprotokollen med Inge Lindseth fra 4M Klinikken. Foredrag av
Etter lunch kom tankefeltterapeut Jan A. Haug og snakket om stressmestring, han jobber i Oppfølgingsenheten FRISK .
Foredrag av Jan A. Haug og Inge Lindseth kan bestilles ved å sende en e-post til medlem@sarkoidose.no

Det var 73 medlemmer og pårørende som møtte opp til en hyggelig og innholdsrik dag. Referat fra møtet kan du få ved å henvende deg til oss.

Back To Top