skip to Main Content

NSF valgte Trondheim som arena for vår andre fagdag i 2018

Program for dagen var:
10:30-12:00 Anders Tøndell
12:00-13:15 Lunsj/pause
13:15-15:30 Selvhjelp Norge
Pauser tok vi ved behov

Fagdagen ble en veldig interessant dag med mange inntrykk. Mye god informasjon fra Anders Tøndell om sarkoidose.
Erna Majormoen fra Selvhjelp Norge fikk deg til å tenke litt, meget bra foredrag.

Begge foredragene ble filmet og vil bli lagt ut på medlemssiden etter hvert.

Anders Tøndell, St.Olavs og NTNU
Anders Tøndell er overlege ved Avd. for lungemedisin og ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, og forsker ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) ved NTNU i Trondheim. Hans interessefelt er immunsystemet i lungene, med vekt på cellulær immunologi i respirasjonssystemet, blant annet ved sarkoidose.

Tema: Nyheter innen sarkoidose og ev. forskning på sarkoidose? Hva skjer innen vår sykdomsgruppe? Det ble satt av litt tid på slutten av foredraget til spørmål og svar.

 

Selvhjelp Norge, Hedmark og Oppland
Erna Majormoen er en fantastisk formidler som gir deg en opplevelse av å bli hørt. Hun er sykepleier med en mastergrad i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid. Erna har bred arbeidserfaring fra første- og andrelinjetjenesten innen både somatikk, rus- og psykiatri, samt utdanning og erfaring fra ledelse, prosjektledelse og frivillig arbeid.

Tema: Selvhjelp som verktøy og mulighet – mestring i hverdagen. Det las vekt på dialog underveis.

 

 

 

Back To Top