View From Nidelva River On Three Main Landmarks Trondheim, Norway

NSF har valgt Trondheim som arena for vår andre fagdag i 2018. Derfor inviteres du som er medlem og pårørende til en spennende fagdag på Scandic Solsiden i Trondheim.

Program for dagen
10:30-12:00 Anders Tøndell
12:00-13:15 Lunsj/pause
13:15-15:30 Selvhjelp Norge
Pauser ved behov

Anders Tøndell, St.Olavs og NTNU
Anders Tøndell er overlege ved Avd. for lungemedisin og ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, og forsker ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) ved NTNU i Trondheim. Hans interessefelt er immunsystemet i lungene, med vekt på cellulær immunologi i respirasjonssystemet, blant annet ved sarkoidose.

Tema: Nyheter innen sarkoidose og ev. forskning på sarkoidose? Hva skjer innen vår sykdomsgruppe? Det blir satt av litt tid på slutten av foredraget til spørmål og svar.

Selvhjelp Norge, Hedmark og Oppland
Erna Majormoen er en fantastisk formidler som gir deg en opplevelse av å bli hørt. Hun er sykepleier med en mastergrad i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid. Erna har bred arbeidserfaring fra første- og andrelinjetjenesten innen både somatikk, rus- og psykiatri, samt utdanning og erfaring fra ledelse, prosjektledelse og frivillig arbeid.

Tema: Selvhjelp som verktøy og mulighet – mestring i hverdagen. Det legges vekt på dialog underveis.

Praktisk informasjon
Reise og opphold må bekostes selv. Det blir en liten egenandel for lunsj på kr. 200,- per person. Dette gjelder for både medlemmer og pårørende. Betales med kort eller kontant når dere kommer.

OBS! Det er bindende påmelding, det vil si at hvis du ikke varsler oss om at du ikke kan komme etter at du er påmeldt, må du betale egenadelen likevel.

Foredragene blir filmet og lagt ut på medlemssiden i etterkant.

Påmeldingsfristen har gått ut, men vil du være med, kontakt oss på e-post postkasse@sarkoidose.no snarest. OBS!! Kontingenten for 2018 må være betalt for å kunne delta.