skip to Main Content

NSF hadde valgt Bergen som arena for vår første fagdag i 2018. Og for en flott helg vi fikk. Nydelig vær og flotte foredragsholdere. Og ikke minst fantasisk hyggelige deltagere. Fagdagen var på Scandic Bergen City.

Det ble en flott fagdag med både alvor og humor.

Foredragene er filmet og vil bli lagt ut på medlemssiden vår så snart de er klare.

SELVHJELP NORGE – ”DU ALENE KAN GJØRE DET, MEN DU KAN IKKE GJØRE DET ALENE”

FOREDRAG MED INGVARD WILHELMSEN

Program for dagen
10:30-12:30 Selvhjelp Norge
12:30-14:00 Bli kjent/lunsj
14:00-16:00 Foredrag med Ingvard Wilhelmsen

Selvhjelp Norge
Før lunsj kom Kari Witzøe fra Selvhjelp Norge. Kari er opprinnelig utdannet sosionom og har videreutdanning
innen sosiale fag, planlegging og ledelse. Kompetansen er høstet fra mange år innen offentlige velferdstjenester
og i ulike roller og oppgaver som sosialarbeider, prosjektutvikling og ledelse. Hun er opptatt av egnkraftmobilisering, hvordan mennesker mobiliserer egne krefter i vanskelige livssituasjoner, og verdien av selvhjelpsgrupper som arena
for erfaringslæring og endring.

Tema: “Du alene kan gjøre det, men du kan ikke gjøre det alene”.

Selvorganisert selvhjelp handler om å ta grep når noe i livet er vanskelig – alene og sammen med andre. Tiden blir fordelt mellom innlegg, utprøving og diskusjon.


Oddvar Høgli og Kari Witzøe.

Ingvard Wilhelmsen
Etter lunsj holdt Dr. Ingvard Wilhelmsen, som er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri, et foredrag. Ingvard har i 22 årdrevet en liten hypokonderklinikk i en 20 % stilling. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi og har skrevet flere bøker.

Tema: Det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med, men hvordan vi forholder oss til det som skjer bestemmer
vi selv. Han tar opp våre holdninger til sykdom, grubling og bekymring, liv og død, usikkerhet og risiko.


Oddvar Høgli og Ingvard Wilhelmsen.

Håper de som kom hadde en hyggelig og informativ dag.
Velkommen til fagdag i Trondheim i september.

Back To Top