Bergen Street With Old Houses At Night In Norway, UNESCO World Heritage Site

Dette er kun for medlemmer og pårørende i Norsk Sarkoidose Forening (NSF).

NSF har valgt Bergen som arena for vår første fagdag i 2018. Fagdagen blir på Scandic Bergen City.

SELVHJELP NORGE – ”DU ALENE KAN GJØRE DET, MEN DU KAN IKKE GJØRE DET ALENE”

FOREDRAG MED INGVARD WILHELMSEN

Program for dagen
10:30-12:30 Selvhjelp Norge
12:30-14:00 Bli kjent/lunsj
14:00-16:00 Foredrag med Ingvard Wilhelmsen
Pauser ved behov

Selvhjelp Norge
Før lunsj kommer Kari Witzøe fra Selvhjelp Norge. Kari er opprinnelig utdannet sosionom og har videreutdanning
innen sosiale fag, planlegging og ledelse. Kompetansen er høstet fra mange år innen offentlige velferdstjenester
og i ulike roller og oppgaver som sosialarbeider, prosjektutvikling og ledelse. Hun er opptatt av egnkraftmobilisering, hvordan mennesker mobiliserer egne krefter i vanskelige livssituasjoner, og verdien av selvhjelpsgrupper som arena
for erfaringslæring og endring.

Tema: “Du alene kan gjøre det, men du kan ikke gjøre det alene”.

Selvorganisert selvhjelp handler om å ta grep når noe i livet er vanskelig – alene og sammen med andre. Tiden blir fordelt mellom innlegg, utprøving og diskusjon.

Før lunsj tar vi en bli kjent-runde der vi kan prate sammen i et åpent forum eller i grupper.

Ingvard Wilhelmsen
Etter lunsj skal Dr. Ingvard Wilhelmsen, som er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og spesialist i indremedisin
og psykiatri, holde et foredrag. Ingvard har i 22 årdrevet en liten hypokonderklinikk i en 20 % stilling. Han er godkjent veileder i kognitiv terapi og har skrevet flere bøker.

Tema: Det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med, men hvordan vi forholder oss til det som skjer bestemmer
vi selv. Han tar opp våre holdninger til sykdom, grubling og bekymring, liv og død, usikkerhet og risiko.

Praktisk informasjon
Reise og opphold må bekostes selv. Det blir en liten egenandel for lunsj på kr. 200,- per person. Dette gjelder for både medlemmer og pårørende. Betales med kort eller kontant når dere kommer. OBS! Det er bindende påmelding, det vil si at hvis du ikke varsler oss om at du ikke kan komme etter at du er påmeldt, må du betale egenadelen likevel.

Foredragene blir filmet og lagt ut på medlemssiden i etterkant.

Påmelding kan gjøres på følgende måter:
Gjennom dette skjemaet!
Per e-post til: postkasse@sarkoidose.no
Ved å ringe Rune Borgan Isaksen på mobil: 90261947.
Påmeldingsfrist 27. mai.

Kontakt oss hvis du lurer på noe.

Velkommen!