IMG 4772

VELLYKKET FAGDAG DEN 8. APRIL PÅ  GLITTREKLINIKKEN

Det var 65 medlemmer og pårørende som hadde en hyggelig dag! Pdf filer av de forskjellige foredragene får dere ved å sende en e-post til medlem@sarkoidose.no  Bilder og referat fra møtet finner dere i siste nummer av SarkoidoseNytt.  Trenger du flere blader, ta kontakt.

Glittreklinikken har et tilbud til deg som har sarkoidose i lungene, ta kontakt med din fastlege eller spesialist hvis du ønsker å søke plass på et 4. ukers opphold. Oppholdet er gratis. OBS! Det er opp til 8 måneders ventetid. Du kan kontakte Glittreklinikken direkte for å få mer informasjon om sarkoidoseopplegget de har. Telefon dit er: 67 05 80 00. Eller gå inn på deres web www.glittreklinikken.no