skip to Main Content

VELLYKKET FAGDAG DEN 8. APRIL PÅ  GLITTREKLINIKKEN

Det var 65 medlemmer og pårørende som hadde en hyggelig dag! Pdf filer av de forskjellige foredragene får dere ved å sende en e-post til medlem@sarkoidose.no  Bilder og referat fra møtet finner dere i siste nummer av SarkoidoseNytt.  Trenger du flere blader, ta kontakt.

Glittreklinikken har et tilbud til deg som har sarkoidose i lungene, ta kontakt med din fastlege eller spesialist hvis du ønsker å søke plass på et 4. ukers opphold. Oppholdet er gratis. OBS! Det er opp til 8 måneders ventetid. Du kan kontakte Glittreklinikken direkte for å få mer informasjon om sarkoidoseopplegget de har. Telefon dit er: 67 05 80 00. Eller gå inn på deres web www.glittreklinikken.no

Back To Top