skip to Main Content

Det ble en innholdsrik dag med nyttige og informative temaer. Fagdagen var lørdag 2. september
2017 på Thon Hotel Opera i Oslo. Nesten 70 av medlemmer/pårørende kom for å være med på fagdagen.

Fagdag
Dr. Bjørg Johanne Abrahamsen. Hun er overlege og spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Hun
har spesiell interesse for sarkoidose og hospiterte ved sarkoidosegruppen på Karolinska sjukehuset i
Stockholm i 14 dager i 2014. Hun har mer enn 20 års erfaring som lungelege.

10:30 til 11:15 Generelt om sarkoidose. Sarkoidose, hva vet vi og hvilke spørsmål står fortsatt ubesvart?
11:15 til 11:30 Pause.
11:30 til 12:00 Spørsmål og svar.
12:00 til 13:00 Bli kjent/samtalegrupper.
13:00 til 14:00 Lunsj.

14:00 til 15:00 Om Sarkoidose/uveitt (øyne), med øyelege Karina Birgitta Berg fra Oslo Universitetssykehus.

Pårørendekurs
Kl. 14:00 til 16:00 var det pårørendekurs (i eget lokale). Hilde T. Næss fra Glittreklinikken kom og
hold kurs for oss igjen.

Tema: Pårørende til en med sarkoidose, hva nå?
Stikkord: Pårørenderollen, være en ressurs for den som er syk/balansegang med å ta vare på seg selv,
kommunikasjon, hvordan snakke godt sammen.

15:00 til 17:00 Åpent forum for de som ønsker å prate sammen enten i grupper eller samlet.
17:00 til 18:00 Pause.
18:00 til 20:00 Felles middag og kaffe/kake.

Middag og 15 års markering for Norsk Sarkoidose Forening.

Tusen takk for en hyggelig dag!

 

 

Back To Top