Folder Of Coronavirus Covid19 2019 NCoV Outbreak

Vi har forsøkt å samle en del informasjon om korona. Vi anbefaler at dere følger med i nyhetene, samt helsenorge.no og fhi.no. Disse nettsidene er oppdatert daglig.

Mange spør om de er i risikogruppen når man har sarkoidose, dette må du spørre legen din om, men mest trolig er du det. Men legen kjenner deg og din diagnose.

Ang. barnepass og være hjemme i karantene osv. Dette må du snakke med din arbeidsgiver eller NAV om.

Lenker

Helsedirektoratet (Risikogrupper)

Folkehelseinstituttet (Risikogrupper)

Diakonhjemmet

LHL

Helsenorge.no

Koronaside (Veileder)

Beskytt deg
KORONA-viruset slik beskytter du deg (PDF)

Plakat som gir generelle råd til befolkningen om covid-19 og sosial distansering (PDF)

Vi spurte Folkehelseinstituttet om følgende:
Flere av vår medlemmer er bekymret for koronaviruset. Vet dere noe om de som har sarkoidose er mer utsatt en andre?
Viser til dette fra England.

Følgende svar:
Takk for spørsmålet. Som du forstår, er sarkoidose en ganske sjelden tilstand og så godt vi vet, er det ingen studier som har utpekt personer med sarkoidose som en spesiell risikogruppe for alvorlig sykdom ved Covid-19. Det er viktig å huske at langt de fleste som er smittet har bare milde symptomer og epidemiologiske funn så lenge viser at både frisk og de de med andre komormiditeter kan utvikle alvorlige infeksjoner.

Man kan tenke at, om du har et form for sarkoidose som påvirker din lungefunksjon eller hvis du er satt på immunosupprimerende medikamenter (for eksempel steroider)  kan du bli mer utsatt for komplikasjoner forårsaket av Covid-19. Det er viktig derfor å være obs på egen helsetilstand og  om du er i tvil å ta kontakt med legen din. Dette er særlig viktig om du har host som en symptom knyttet til din sarkoidose.

Hvis Covid-19 kommer til Norge burde alle følger sammen anbefalinger for å prøve å unngå smitte. De viktigste tiltak er god håndhygiene og hosthygiene.  Tar kontakt med helsttjenesten om du har vært i kontakt med noen som er smittet og de selv utvikler symptomer. FHI følger nøye på dette og i samarbeid med flere aktorer prøver vi alt vi kan for å begrense smitte i Norge. Du kan finne mye oppdatert informasjon på våre nettsider.