skip to Main Content

Vi har forsøkt å samle en del informasjon om koronaviruset (Covid-19). Vi anbefaler at dere følger med i nyhetene, samt helsenorge.no og fhi.no. Disse nettsidene er oppdatert daglig.

Mange spør om de er i risikogruppen når man har sarkoidose, dette må du spørre legen din om, men mest trolig er du det. Men legen kjenner deg og din diagnose.

Ang. barnepass og være hjemme i karantene osv. Dette må du snakke med din arbeidsgiver eller NAV om.

Lenker

Folkehelseinstituttet (Temaside covid-19)

Helsedirektoratet (Risikogrupper)

Diakonhjemmet

LHL

Helsenorge.no

Koronaside (Veileder)

Beskytt deg
KORONA-viruset slik beskytter du deg (PDF)

Plakat som gir generelle råd til befolkningen om covid-19 og sosial distansering (PDF)


April 2020

Vi spurte Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om følgende:
Mange av våre medlemmer er redde.
Hva med de i risikogruppen nå når barna skal tilbake på skolen? De blir jo da mer utsatt for smitte.
Råd?

Følgende svar fra Folkehelseinstituttet:
Andelen barn som er rapportert med påvist covid-19-infeksjon har så langt vært lav. Det kan tyde på at barn enten får milde symptomer, eller blir smittet i mindre grad. Det er framfor alt personer med symptomer som er smittsomme, og barn får lite symptomer. Derfor er sannsynligvis barn mindre smittsomme enn voksne. I oppfølgingen av personer med covid-19 i Norge, ser det ut til at barn i liten grad smitter andre. Dette stemmer også med informasjon vi får fra andre land.

De aller fleste barn som har blitt syke, har blitt smittet av voksne i egen husholdning. Vi har derfor ikke holdepunkter for å anbefale at barn skal holdes hjemme for å beskytte andre i husholdningen. Dersom dette vurderes, må det opprettes dialog med egen lege og skolen. Nytten av tilrettelagt undervisning hjemme for barnet/ungdommen skal være større enn ulempene ved å miste sosial og faglig utvikling, særlig siden det ikke er sett at barn har noen vesentlig rolle i smittepredningen.

For personer i risikogruppe, har vi oppdatert våre råd: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1

Det viktigste personer i risikogruppene kan gjøre, er å være påpasselig med egen håndhygiene og holde avstand til andre utenfor husholdningen.

Følgende svar fra Helsedirektoratet:
Takk for spørsmålet ditt. Flere er engstelige for dette når barnehager og skoler nå åpner igjen, selv om datamateriale fra Sverige, Island og Singapore både viser at barn blir lite rammet av viruset og heller ikke lett smitter andre.

Utdanningsdirektoratet har mye informasjon og veiledere for skoleoppstart på sine nettsider https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Fra smittevernveilederen for skolen:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/spesielle-hensyn/#voksne-foresatte-ansatte

bl.a.

Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for til rette-legging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet. For elever med foresatte (andre i husholdningen) i risikogruppe, bør det opprettes dialog mellom skole og foresatte om det er mulig å tilrettelegge slik at disse elevene likevel kan møte som vanlig på skolen.

Er man i risikogruppa og engstelig for smitte ved skolestart, ta derfor kontakt med egen fastlege og skolen for råd og dialog.

Se også helsenorge.no. https://helsenorge.no/koronavirus , her finner du også en automatisk chat som raskt gir svar. Vi jobber kontinuerlig med å legge ut nye svar på helsenorge.no

Mars 2020

Vi spurte Folkehelseinstituttet om følgende:
Flere av vår medlemmer er bekymret for koronaviruset. Vet dere noe om de som har sarkoidose er mer utsatt en andre? Viser til dette fra England.

Følgende svar:
Takk for spørsmålet. Som du forstår, er sarkoidose en ganske sjelden tilstand og så godt vi vet, er det ingen studier som har utpekt personer med sarkoidose som en spesiell risikogruppe for alvorlig sykdom ved Covid-19. Det er viktig å huske at langt de fleste som er smittet har bare milde symptomer og epidemiologiske funn så lenge viser at både frisk og de de med andre komormiditeter kan utvikle alvorlige infeksjoner.

Man kan tenke at, om du har et form for sarkoidose som påvirker din lungefunksjon eller hvis du er satt på immunosupprimerende medikamenter (for eksempel steroider)  kan du bli mer utsatt for komplikasjoner forårsaket av Covid-19. Det er viktig derfor å være obs på egen helsetilstand og  om du er i tvil å ta kontakt med legen din. Dette er særlig viktig om du har host som en symptom knyttet til din sarkoidose.

Hvis Covid-19 kommer til Norge burde alle følger sammen anbefalinger for å prøve å unngå smitte. De viktigste tiltak er god håndhygiene og hosthygiene.  Tar kontakt med helsttjenesten om du har vært i kontakt med noen som er smittet og de selv utvikler symptomer. FHI følger nøye på dette og i samarbeid med flere aktorer prøver vi alt vi kan for å begrense smitte i Norge. Du kan finne mye oppdatert informasjon på våre nettsider.

 

 

Back To Top