skip to Main Content

Oral helse og sarkoidose

En litteraturstudie av Natalya Elstad og Xuejun Gong. Bachelor i tannpleie, kull 2013 - 2016. Hovedveileder: Torbjørn Pedersen. Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen, 2016. Kan lastes ned som PDF her! Oppgaven er lagt ut med tillatelse. Oral sarkoidose Snakk med…

Read more

Sarkoidose og nyrestein

Skrevet av: Dr. Helge Bjørnstad-Pettersen, St. Olavs Hospital i Trondheim. Det er ulike årsaker til nyrestein hos mennesker og det er mye en ikke vet om hvorfor stener dannes. Sannsynligvis har det en sammenheng med utskillelse av salter og krystaller…

Read more

PhD-prosjekt på sarkoidose og trening

Foto: LHL. Forsker på treningsmetoder for sarkoidosepasienter og fatigue I de neste tre-fire årene skal Anita Grongstad, fysioterapeut og PhD-student ved LHL-klinikkene, samle data om treningsmetoder for sarkoidosepasienter. Målet er å se om/hvordan en treningsøkt påvirker den akutte fatigue som…

Read more

Nytt styre for 2016

Alle henvendelser til styret skal sendes til: postkasse@sarkoidose.no Styret i NSF 2016: Leder: Tone Nilsen, Fjerdingby. Nestleder: Ellen Aaserud, Oslo. (Ny). Styremedlem: Eva Amtoft, Soknedal. (Gjenvalgt) Styremedlem: Rune Borgan Isaksen, Lalm. (Gjenvalgt) Styremedlem: Oddvar Høgli, Valestrandsfossen. Styremedlem: Solveig Sørbø, Lunde.…

Read more

Sarkoidoseforum på facebook

Vi opprettet Sarkoidoseforum i høst, som er en lukket gruppe på facebook. Aktiviteten der inne er stor og det er mange som "prater" sammen. Klikk her for å komme dit. Denne gruppen erstatter ikke NSF sin vanlige fb side, bare…

Read more

Husstandsmedlem i NSF

Sammen er vi sterke! Det har kommet nye regler om tilskuddsordningen fra BUFDIR (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet). Les her! På landsmøtet den 15. mars endret vi navnet på familiemedlemskap til hustandsmedlem. Og endret kontingentsatsene noe. Oppfordrer hovedmedlemmer, som har mann/kone/samboer/partner/barn,…

Read more
Back To Top