HiRes

En litteraturstudie av Natalya Elstad og Xuejun Gong.

Bachelor i tannpleie, kull 2013 – 2016.
Hovedveileder: Torbjørn Pedersen.
Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen, 2016.

Kan lastes ned som PDF her!

Oppgaven er lagt ut med tillatelse.