skip to Main Content

Statutter for æresmedlemskap i Norsk Sarkoidose Forening

 1. Æresmedlemskap er foreningens høyeste utmerkelse.
 2. Utmerkelsen skal henge høyt, og kan tildeles personer som har vært aktive gjennom mange år, eller utmerket seg spesielt i foreningens historie.
 3. Æresmedlemskapet kan tildeles personer som har utført usedvanlig tjenestefullt arbeid for foreningen gjennom mange år, og/eller har lagt ned stor administrativ innsats og/eller har bidratt i flere spesielle saker som har fått stor betydning for Norsk Sarkoidose Forening, og som medlem har vært en god ambassadør for foreningen.
 4. Styret kan til en vær tid kunne vurdere kandidater som kan utnevnes til æresmedlemmer på bakgrunn av forslag fra medlemmer i foreningen.
 5. Det er det samlede styret som utnevner æresmedlemmer.
 6. Markering av utnevnelsen bør skje på et større arrangement.
 7. Æresmedlemmer får et gratis og livslangt medlemskap i foreningen og har stemmerett ved valg.
 8. Den som utnevnes til æresmedlem, skal motta et synlig bevis på utnevnelsen, i form av et diplom.
 9. Det skal opprettes et arkiv over æresmedlemmer med begrunnelse for tildelingen.
 10. Æresmedlemmer skal inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i foreningens regi.
 11. Medlemskap i NSF reguleres i foreningens vedtekter.

Vedtatt av styret 23.09.22

Back To Top