skip to Main Content

April er sarkoidosemåneden hvert år!

Den 30. april markerte vi sarkoidosedagen 2018 på 5 plasser i Norge.

Det kom en del som var interesserte i vår sykdom på våre stands i Oslo, Harstad, Kristiansand, Trondheim og Bergen.

TUSEN TAKK til alle som stilte opp den dagen. Og til alle som kom innom oss.

Neste år kommer vi på nye sykehus i Norge.

Her er bilder fra dagen:

 
Oslo. Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, hovedinngangen. Anita Godager og Rune Borgan Isaksen.

 
Harstad. Universitetssykehuset Nord-Norge, hovedinngangen. Kjetil Finjord og Karin Johnsen.

 
Kristiansand. Sykehuset Sørlandet, hovedinngangen. Astri Nilsen og Unni Venke Hansen. 

 
Trondheim. St. Olavs hospital – Akutt Hjerte-lunge-senteret. Eva Amtoft.

 
Bergen. Haukeland Universitetssjukehus, hovedinngangen. Lars Thorsheim Hannevold og Oddvar Høgli.

Back To Top