Medlemskontoret ligger på Lalm i Vågå kommune.  Vi har kontor på Lalm samfunnshus.
Hvis det er noe du lurer på angående medlemskap er du velkommen til å ringe oss eller sende en e-post.

Vi har en ansatt i 16 % stilling ved medlemskontoret. Vi er å treffe tirsdager og onsdager 08-11. Telefon: 61232500. Kontoret har åpent kun i disse tider og alle henvendelser bør foretas da.

Norsk Sarkoidose Forening
Postboks 48
2682 Lalm

Besøksadresse er: Kokkehølvegen 1.
E-post: medlem@sarkoidose.no

NSF er fortsatt i “ung” og all jobb vi i styret gjør er frivillig, og gjøres på vår fritid. Vi er personer som brenner for denne saken og vi vil jobbe med dette. Som medlem i NSF er du med å støtte opp om foreningen.

Vi i NSF vil hjelpe alle våre medlemmer etter beste evne og har allerede vært til hjelp i mange spørsmål som dukker opp med sykdommen. Dersom du har noe du går og lurer på, nøl ikke med å ta kontakt! Hvis du vil melde deg inn hos oss, klikk på knappen nedenfor, eller hvis du vil ta det over telefonen.

Har du litt ekstra tid og ønsker å engasjere deg litt mer i foreningen? Vi trenger flere til å hjelpe oss med å nå våre målsetninger! Ta kontakt! Alle hovedmedlemmer får tilsendt medlemsbladet SarkoidoseNytt.

NSF har ikke lokal eller fylkeslag.

Faddere

En av våre medlemmer kom med et godt forslag på en medlemstreff. Om noen kan påta seg jobben å bli en “faddere” til å reise innom sykehuset/legekontoret på sitt hjemsted/fylke for å sjekke om det er foldere/informasjonsmateriell/plakater der til en hver tid, har noen tid?

Ta kontakt på e-post medlem@sarkoidose.no hvis du som medlem/ikke medlem vil dette!