Likeperson, hva er det?

Ta kontakt på e-post medlem@sarkoidose.no eller telefon hvis du ønsker å bli en likeperson . Vi ønsker å få minst en likeperson i hvert fylke.

Likpersonsarbeid er hjelp og støtte til personer som er i samme situasjon, med samme vanske eller funksjonshemning som en selv. Det bygger på prinsippet om at ”den vet best hvor skoen trykker, som har den på”. Likepersonssarbeid er hjelp til selvhjelp basert på utveksling av egenbaserte erfaringer.

Mange mennesker som er i en vanskelig situasjon i livet, opplever det som en stor hjelp å kunne snakke med andre som har vært gjennom det samme. Man er ikke alene om tanker, følelser og bekymringer, og man vet at den man snakker med har følt på kroppen hva de snakker om.

En likeperson kan være:

  • en å snakke med.
  • en som lytter og tar deg på alvor.
  • en som vet hvor du kan få råd og hjelp.
  • en som gir deg informasjon om sykdommen.

Det er viktig at den som skal bli likeperson har akseptert sin egen situasjon. En likeperson er en som har et reflektert forhold til sin sykdom, eller sin rolle som pårørende. En som kan lytte, være en støtte for og oppmuntre mennesker som trenger noen å snakke med og dele erfaringer med.

En pårørende vil være likeperson for andre pårørende, og en person med sarkoidose vil være likeperson for andre med samme sykdom. Likepersonsarbeid organiseres på ulike måter.

I Norsk Sarkoidose Forening er likepersonsarbeid som oftest telefonkontakt, samtalegrupper/nettverksmøter og medlemsmøter. Sykdommen og plagene kan oppleves svært forskjellige fra person til person, og det oppstår ulike behov for hjelp og støtte, avhengig av sykdomsforløp og sosiale forhold. Poenget er i stor grad at likepersonsarbeid er hjelp til selvhjelp. Kom gjerne med forslag på likepersonsaktiviteter!

En likeperson har taushetsplikt. Taushetsavtale må signeres.

Informasjonshefte for likepersoner kan lastes ned her!

Du kan ringe til hvem av likepersonene du selv ønsker, behøver ikke være fra ditt fylke. Klikker du på navnet får du opp e-postadressen til likepersonen. Er skriften sort, har vedkommende ikke e-post. Alle likepersoner har sarkoidose. Alle opplever sin sykdom forskjellig og likepersonene har erfaringer som de kan dele med deg.

Likepersonskoordinator for NSF:
Han heter Øyvind Kåre Sunde og er å treffe på telefon 92606728. Du kan kontakte han pr. e-post her!

Østfold
Vigdis Lervik Andersen
, Sarpsborg.
Telefon: 90057311.

Akershus

Tone Nilsen, Fjerdingby.
Telefon:  90986180.
Tommen Robert Meborg, Mogreina.
Telefon: 48202443.

Oslo
Vegard  O. Paulsrud,Oslo.
Telefon: 48178696.
Inger Busch, Oslo.
Telefon: 98032111.

Buskerud
Hella Rustad Miglavs, Drammen.
Telefon: 95176276.

Vestfold
Roald C. Grant, Tolvsrød.
Telefon: 95119772.

Aust/Vest-Agder

Thekla Hiorth Østenstad, Kristiansand. Telefon: 97047331.

Telemark
Solveig Sørbø
, Lunde.
Telefon: 92209738.

Rogaland
Eli M. Reinertsen, Åkrehamn.
Telefon: 40233473.
Torgrim Eide, Haugesund.
Telefon: 91885852.
Sally-Ann Vestad, Stavanger.
Telefon: 92013457.

Hordaland
Hanne Gro Aarbø Svendsen, Bergen.
Telefon: 99543191.
Oddvar Høgli, Valestrandfossen.
Telefon: 94530996
Arthur Træen, Alværsund.
Telefon: 56351204/48001266

Hedmark
Reidar Hult, Hamar.
Telefon: 95774783.

Oppland
Rune Borgan Isaksen, Lalm.
Telefon 48022559.

Sogn og Fjordane
Ingen

Møre og Romsdal
Ole Kvithaug, Tennfjord.
Telefon: 91143939
Øyvind Kåre Sunde, Mauseidvåg.
Telefon: 92606728

Sør-Trøndelag
Per-Solve Tretli, Jakobsli.
Telefon: 90616936.

Nord-Trøndelag
Randi Bråtteng Skorstad, Kolvereid.
Telefon: 90914857.
Inger Lise Knudsen, Inderøy.
Telefon: 92652169.

Nordland
Oda Eriksen, Ramberg – Lofoten.
Telefon: 95460590.

Troms

Oddny Simonsen, Silsand.
Telefon: 99044396.

Finnmark
Ingen

Likepersonsoversikten er oppdatert februar 2017.